Skip to main content

Svenska för utlandsfödda föräldrar

Från och med halvårsskiftet 2020 har alla studieförbund i uppdrag att göra folkbildning som stärker utlandsföddas föräldrar i svenska språket. Huvudsaklig målgrupp är personer som är hemma med barn. Verksamheten kan vara både digital eller i form av fysiska möten.

Exempel på verksamhet är ”sjung med ditt barn”-stunder på familjecentraler och öppna förskolor, eller samtalsgrupper i församlingar eller familjecentraler. För att komma igång med liknande verksamhet kan Bilda bidra med material, utbildning av cirkelledare, arvode till cirkelledare eller barnpassning, kontaktskapande med olika parter i till exempel en kommun, eller marknadsföring.

Hör gärna av er för att få tips eller bolla idéer.