Skip to main content

Integrationsarbete i Lekebergskyrkan

Genom samarbete med kommunen och Bilda har Lekebergskyrkan bedrivit till exempel språkcaféer, cykelkurser och kvinnogrupper. Detta har varit möjligt bland annat genom anställningar med kommunalt sökta medel.

Under 2020 genomförs också projektet Familjekompis i nära samarbete mellan Lekebergskyrkan och Bilda.

Vi är så glada i Lekebergskyrkan med att få finnas bland människor från stora delar av världen. Vi har blivit välsignade med en hel stor familj från Kongo där Fidel (på bilden) är pappa och jobbar som vaktmästare i församlingen.

– Thomas Sandin, pastor och projektledare för Familjekompis