Skip to main content

Möt utmaningar i samhället med oss

Det svenska samhället är fullt av sociala behov och utmaningar. Nu söker vi kontakt med samverkansparter som tillsammans med oss vill vara med att förändra och bygga upp människor och lokalsamhällen.

På Bilda Svealand finns idag ett särskilt team med uppdraget att fokusera på sociala satsningar, Team Social innovation och integration. Tillsammans med kommuner och regioner samt våra medlemsorganisationer, främst församlingar, kan vi möta olika utmaningar i samhället på operativt och strategiska sätt.  Bildning, ledarträning och inkludering är viktiga ledord för oss. Vårt team är uppbyggt för att vara snabbfotat och för att söka finansiering för olika satsningar och hantera projektadministration.

Vi vill vara med och förändra vårt lokala samhälle inom integration. Detta gör vi främst genom projekt och folkbildning.

Integration genom folkbildning

Här har vi ett uppdrag att göra studiecirklar för specifika målgrupper:

  • Asylsökande – stärkt svenska och meningsfull sysselsättning
  • Utlandsfödda kvinnor – stärka mot studier och jobb
  • Utlandsfödda föräldrar – stärkt svenska

Integration genom projekt

Vi har resurser för att tillsammans med samverkansparter söka pengar för att skapa projekt för ökad integration. Huvudsaklig finansiering är från Länsstyrelsen och Leader.

Hur kan vi samarbeta?

Nedan hittar du exempel på projekt och folkbildningsverksamhet som vi kan samverka kring.

Fler samarbeten, projekt och initiativ

Familjekompis

Familjekompis

Vill du vara med och göra skillnad på ett enkelt sätt, men som gör stor skillnad i människors liv? Familjekompis ger etablerade och nya svenska familjer möjligheten att lära känna varandra, öka förståelsen samt skapa värme mellan människor. Ge din...