Skip to main content

Möt utmaningar i samhället med oss i Bilda Svealand

Svenska samhället är fullt av sociala behov och utmaningar. Vi söker kontakt med personer och samverkansparter som vill stärka människor och lokala samhällen tillsammans med oss.

I Bilda Svealand finns ett särskilt team med fokus på sociala satsningar, Team social innovation och integration. Tillsammans med våra medlemsorganisationer vill vi möta utmaningar i samhället på konkreta och strategiska sätt.

Ett prioriterat område för oss är integration.  Våra främsta verktyg och resurser i det arbetet är folkbildning och projekt.

Integration genom folkbildning

Som studieförbund har vi i uppdrag att göra studiecirklar för några specifika målgrupper:

  • Asylsökande – stärkt svenska och meningsfull sysselsättning
  • Utlandsfödda kvinnor – stärka mot studier och jobb
  • Utlandsfödda föräldrar – stärkt svenska

För studiecirklar med dessa målgrupper har vi särskilda resurser att använda i arbetet.

Integration genom projekt

Vi vill också gärna medverka till att genomföra idéer och nya satsningar genom projekt, allra helst i samarbete med våra medlemsorganisationer. Bilda Svealands team är uppbyggt för att vara snabbfotat och vi har kapacitet att söka och hantera projektmedel, samt övrig projektadministration. Våra huvudsakliga finansiärer är Länsstyrelserna och Leader.

Hur kan vi samarbeta?

Nedan hittar du exempel på folkbildning och projekt som vi gärna samverkar kring.

Materialtips

Nedan finns några förslag på material som kan användas både vid fysiska och digitala grupper. Några av dem har Bilda skapat eller medverkat till, andra kommer från andra sammanhang.

Kontakta oss

Nedan hittar du kontaktuppgifter till oss som ingår i Team social innovation och integration!