Skip to main content

Möt utmaningar i samhället med oss

Det svenska samhället är fullt av sociala behov och utmaningar. Vi vill komma i kontakt med församlingar som vill samverka med oss för att förändra och bygga upp människor och lokalsamhällen.

På Bilda Svealand finns idag ett särskilt team med uppdraget att fokusera på sociala satsningar, Team Social innovation och integration. Vi tror på församlingen och vill gärna göra satsningar tillsammans med er i våra medlemsförsamlingar! Tillsammans kan vi möta olika utmaningar i samhället på strategiska sätt.

Till exempel jobbar Bilda Svealand med att rusta människor och strukturer i utsatta områden. Ett annat exempel är Familjekompis som syftar till att bygga relationer mellan nysvenska och etablerade svenska familjer.

Bildning, ledarträning, inkludering och kapacitetsbyggande är viktiga ledord för oss. Vårt team är uppbyggt för att vara snabbfotat och för att söka finansiering för olika satsningar. Vi har också kapacitet för att hantera projektadministration.

Vi längtar efter att komma i kontakt med ännu fler församlingar som vill samverka med oss för att förändra och bygga upp människor och lokalsamhällen. Kontakta din verksamhetsutvecklare direkt eller Ida Eriksson, verksamhetsutvecklare inom Social innovation och integration, så kan vi prata mer om framtida samarbeten!