Skip to main content

NAD Skåne (Nätverk, Aktivitet, Delaktighet)

NAD syftar till att öka nyanlända personers hälsa och välmående, underlätta språkinlärningen och erbjuda möjligheter att bygga sociala nätverk genom att öka tillgång till civilsamhälle. Detta görs genom att erbjuda nyanlända möjlighet att delta i föreningsaktiviteter, informera om och inspirera målgruppen om föreningslivet och folkbildningens funktion och förutsättningar i Sverige samt att stödja föreningar i att organisera aktiviteter där nyanländas behov står i fokus.

NAD är en del av Partnerskap Skåne som är en modell för holistisk samverkan och metodutveckling i syfte att stödja nyanländas samhällsetablering i hela Skåne med fokus på hälsa, delaktighet och egenmakt. Målet med projektet är även att stärka samverkan mellan offentlig och idéburen sektor inom nyanländas etablering i syfte att förbättra nyanländas möjligheter att etablera sig i Sverige. Projektet finns i hela Skåne och Bilda är utförare av NAD i nordöstra Skåne.  

NAD drivs i partnerskap mellan NÄTVERKET– Idéburen sektor Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Studieförbundet BILDA, Folkuniversitetet, Skåneidrotten, Sensus studieförbund och Malmö Ideella. 

Vill du veta mer om projektet? Kontakta föreningssamordnare Rebecca Stewart.

”Föreningslivet är ju bara en enda stor mötesplats.
Kom in, ta för dig och njut av det du får!”

– Jonan Canabaré, Föreningskonsulent i Korpen 

Personer som spelar boule
Bild 1- Fotograf Annica Jönsson
Bild 2- Mats Roslund
Läs mer om projektet "Plats för engagemang - Skåne" här