Skip to main content

NAD Skåne – Nätverk Aktivitet Delaktighet

NAD har som syfte att öka nyanlända personers hälsa och välmående, underlätta språkinlärningen och erbjuda möjligheter att bygga sociala nätverk. Detta görs genom att erbjuda nyanlända möjlighet att delta i föreningsaktiviteter samt stötta föreningar att organisera aktiviteter där nyanländas behov står i fokus.

NAD är en metod som underlättar för nyanlända att delta i olika typer av aktiviteter i idéburna organisationer och på så sätt träffa andra människor som man delar intressen med. Aktivitet i föreningsliv och folkbildning stärker deltagarens möjligheter på arbetsmarknaden genom en utveckling av  hälsa, delaktighet och egenmakt. Grunden för samtliga aktiviteter är att deltagaren är där frivilligt. Ett stort arbete längs ner på att matcha deltagare med en lämplig aktivitet.

Målet med projektet är även att stärka samverkan mellan offentlig och idéburen sektor inom nyanländas etablering i syfte att förbättra nyanländas möjligheter att etablera sig i Sverige. Projektet finns i hela Skåne och Bilda är utförare av NAD i nordöstra Skåne.  

NAD drivs i partnerskap mellan NÄTVERKET– Idéburen sektor Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Studieförbundet Bilda, Folkuniversitetet, Skåneidrotten, Sensus studieförbund och Malmö Ideella. 

Vill du veta mer om projektet? Kontakta föreningssamordnare Emilia Angel.

Ladda ner fritidsguiden här

En guide till dig som är ny i Sverige om hur du kan hitta aktiviteter till dig eller din familj.

”Föreningslivet är ju bara en enda stor mötesplats.
Kom in, ta för dig och njut av det du får!”

– Jonan Canabaré, Föreningskonsulent i Korpen 

Personer som spelar boule
Bild 1- Fotograf Annica Jönsson
Bild 2- Mats Roslund
Läs mer om projektet "Plats för engagemang - Skåne" här