Skip to main content

Mötesplats Café Maja, Göteborg

Göteborgs Räddningsmission i samarbete med Matteuskyrkan Majorna och Studieförbundet Bilda bjuder en dag i veckan in till Café Maja, en mötesplats där kvinnor möter kvinnor.

”Målgruppen är kvinnor och jag tror satsningen har stor potential till att bli en mötesplats där kvinnor från olika kulturer kan mötas, lära av varandras livserfarenheter, stärkas som människor och utveckla språket och kännedomen om det svenska samhället.” berättar Josefin Stenmark, konsulent på Studieförbundet Bilda

Göteborgs Räddningsmission i samarbete med Matteuskyrkan Majorna och Studieförbundet Bilda bjuder en dag i veckan in till Café Maja som är en mötesplats där kvinnor möter kvinnor. Vi ses varje vecka i Matteuskyrkan med fokus på gemenskap och fika. Varje träff har vi också olika aktiviteter som vi skapar tillsammans till exempel samhällsinformation, chans till svenskaträning och hemliga gäster som delar med sig.

Tid och plats

Varje onsdag 11:00-13:00 (start 6 september)

Matteuskyrkan Majorna, Djurgårdsgatan 17.
Närmsta spårvagnshållplats: Stigbergsliden eller Kaptensgatan

Vi eftersträvar tillgänglighet för alla deltagare. Kontakta Josefin Stenmark tel 031 – 730 35 14 eller josefin.stenmark@bilda.nu om det är något särskilt vi behöver ha i åtanke för att möjliggöra ditt deltagande eller om du har andra frågor. Varmt välkommen!

Arrangörer: Göteborgs Räddningsmission, Matteuskyrkan Majorna, & Studieförbundet Bilda

Fler samarbeten, projekt och initiativ