Skip to main content
Hej! Vi har gjort om vår webb. På denna sida hittar du mer information och länkar till populära sidor. Läs mer

Mellanöstern

Mellanöstern, och inte minst Israel och Palestina, utgör ett studieområde om den kristna kyrkans rötter, om möten mellan religioner, om mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Jerusalem fungerar som en unik mötesplats och utsiktspunkt för svenskt folkbildningsarbete.

Med Jerusalem som utsiktspunkt kan vi förstå mer av både vår egen tid och vår historia. Platsen kan besökas rent fysiskt, men också vara utgångspunkt för studier, samtal och reflektion på hemmaplan.

Vårt bildningsarbete kring Mellanöstern sker genom studiecirklar och seminarier i Sverige och studieresor som arrangeras genom vårt studiecenter i Jerusalem.