Skip to main content

Kyrkornas nätverksdagar kring migration och integration

Välkommen till 2020 års ekumeniska nätverksdagar där årets tema är ”Tillsammans för ett bättre samhälle - utmaningar och möjligheter”.

Innehåll och upplägg

Dagarna kommer ge möjlighet till föreläsningar, samtal, workshops, erfarenhetsutbyten och nätverkande.

Medverkande

Ett stort antal talare finns med under de två dagarna, bland annat Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, Haris Grabovac, Expo, Anna Lindblad, Asylrättscentrum, Michael Nausner, Svenska kyrkans forskningsenhet, Marie Eidem, Mötesplats Caritas och Karin Wiborn, Sveriges kristna råd

Datum

Programmet startar onsdag 1 april kl 10.00
(fika och incheckning från kl 09.00).
Programmet avslutas torsdag 2 april kl 16.15.

Kostnad

Deltagaravgiften är 300 kronor om du anmäler dig senast 14 februari, därefter 400 kronor till och med sista anmälningsdag 13 mars. Boende och luncher står du själv för, men vi kan givetvis tipsa om lämpliga alternativ.

Arrangörer

Dagarna arrangeras av Sveriges kristna råd, i samarbete med studieförbunden Bilda och Sensus.

Karta