Skip to main content

Körmötesplats 2019 – en kördag för kyrkokörer

Sjung och utvecklas tillsammans med körer från andra kyrkotraditioner på Bildas körmötesplats.

Du och din kör kan vara en av sex församlingskörer som får möjlighet att delta på årets körmötesplats i Bilda Öst. Upptäck mer om er egen körtradition och lär er samtidigt om andras. Vi bjuder in körer från ortodoxa, katolska och frikyrkliga traditioner.

Ni kommer få med er några sånger från de andra körtraditionerna, nya tankar om körens betydelse i församlingsarbetet och många bra tips för den egna rösten och inspiration för hela kören.

De körer som vill får lära ut en sång, andra får coachning av körpedagog Charlotte Ström som leder dagen. Vi avslutar med att sjunga våra nya sånger tillsammans och repetera någon favoritövning som ni kan ta med hem.

Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och fika.

Dag: lördag 12 oktober

Tid: kl 9.30-16.00

Plats: Älvsjökyrkan i Stockholm

Låter det intressant? Anmäl intresse till din Bilda-kontakt!

Om Charlotte Ström

Charlotte är utbildad sång- och danspedagog med en specialisering inom genrebreddad sångteknik. Hon arbetar idag med musikverksamhet i kyrkor, på företag och med privatpersoner. Charlotte är anställd i Solna Pingstförsamling som musiker, och arbetar även som sång- och körpedagog på företaget Vocal Devotion.

Charlotte Ström