Skip to main content

Körkraft

Körkraft är ett nätverk av sjungande personer som med körsång vill öka integrationen i samhället samt hjälpa nyanlända med svenska språket.

Under 2015 sökte 160 000 personer asyl i Sverige. De flesta kommer att stanna i landet och integreras med hjälp av språkträning och möten med både etablerade svenskar och den svenska kulturen. Körkraft vill hitta en ny form av körsång där integration och mötet mellan människor med gemensamt sångintresse är huvudsyftet.

”Vi tror att körsång är ett genialiskt sätt lära sig svenska och ett fantastiskt sätt att umgås över gränser”

Körkrafts olika spår:

Språkkörer

Körsång med asylsökande och nysvenskar.

Kompiskörer

Etablerade körer som vill bli eller redan är kompiskör med nystartade språkkörer.

Integrationskörer

Körer som medvetet satsar på 50/50 etablerade svenskar/nysvenskar.

Körkraft utbildar kontinuerligt nya körledare och anordnar även nätverksdagar för körledare. Nätverksträffarna är två dagar med föreläsningar, låtmaterial, erfarenhetsutbyte, frågestunder och workshops för körledare och andra ledare som jobbar med eller vill jobba med integrationskörer, språkkörer, nyanlända, asylsökande, nysvenskar och kompiskörer.

Körkraft finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs av Kulturfyren, Skeppsholmen i samarbete med Eric Ericson International Choral Centre och i samverkan med studieförbundet Bilda, Sveriges Körförbund, Svenska Gospelverkstan, Akalla KvinnoCenter, SPRINT Internationella Gymnasiet.
Kontaktpersoner

Kontakt

Marie Bejstam

Projektledare Körkraft 073-909 11 06

E-post

Charlotte Rider Norlander

Projektledare Körkraft 070-922 35 63

E-post

Fler samarbeten, projekt och initiativ

Körsångarens kraft

Körsångarens kraft

Välkommen till en workshop för dig som sjunger i kör och vill utveckla samspelet mellan din egen och gruppens röst och energi. Workshopen leds av sångerskan Katarina Henryson, känd bland annat från The Real Group.