Skip to main content

Körkraft

Körkraft är sedan hösten 2019 en del av projektet Svenska med sång.

Fler samarbeten, projekt och initiativ

SoulVoices

SoulVoices

SoulVoices är tre körer för barn och vuxna, samtliga under ledning av sång-, kör-, och musikpedagogen Millan Holm.