Skip to main content

Bli högläsare

Högläsning väcker känslor, minnen och skapar nya tankebanor hos äldre människor. För den fjärdedel av Sveriges befolkning som har svårt att läsa kan det vara ovärderligt att sitta mitt emot någon som läser högt. Det blir inte bara ett möte med böcker och ord, utan också ett fysiskt möte med någon som tar sig tid och ger av sig själv.

Vi arrangerar högläsning främst för äldre människor och personer med demens, men också för personer med svenska som andraspråk eller olika funktionsvariationer. Om du tycker om att uttrycka dig, läsa högt och träffa människor så kanske du ska bli en av våra högläsare?

Så här går högläsning till

  • Du högläser främst på äldreboenden och dagverksamheter via kommunen.
  • Du får utbildning och material via oss på Bilda.
  • Du bestämmer själv hur aktiv du vill och har möjlighet att vara.
  • Vi sätter dig i kontakt med platser och tillfällen att högläsa på.

Utbildning och inspiration

För att vara högläsare inom Bilda är det viktigt att du har ett stort intresse för människor. Du får en kostnadsfri och inspirerande utbildning för att komma igång som högläsare, där vi bland annat går igenom:

  • Vilken typ av böcker som passar utifrån olika målgrupper
  • Hur du skapar en god läsestund, till exempel val av plats
  • Hur du hanterar en grupp och olika situationer/personer
  • Samtalstips och samtalsunderlag som kan användas för att prata om boken

Det handlar sällan om att ”läsa ut boken” utan mer om samspelet och det som händer i stunden. Läsestunden är minst lika lyckad även om ni bara kommer till tredje sidan, kanske slutar ni läsa och böjar prata istället. Många gånger är högläsning ett redskap som tillfälligt kan väcka minnen och leda till samtal.

 

Reportage: kultur påverkar hälsan i positiv riktning

Cathrine Enqvist, verksamhetsutvecklare på Bilda:

”Det finns mycket forskat kring vilken inverkan kultur har för hälsan och tillfrisknandet. Hjärnan innehar många kopplingar och är en avancerad kroppsdel. Det är viktigt att den får aktiveras genom att delta i olika kulturaktiviteter, helst varje dag. Och när de äldre inte klarar av att ta sig till kulturaktiviteterna, måste kulturen få komma ut till boendena istället. ”

Reportage: Att ge glädje ger glädje tillbaka

Vad är det som gör att så många över hela Sverige helt obetalt lägger ner tid på att läsa böcker för andra? Åsa Agerbring på Myndigheten för tillgängliga medier, MTM har besökt vår högläsarträff i Skellefteå och fått veta mer om hur det är vara högläsare. 

 

Läs hela reportaget –>

Fler samarbeten, projekt och initiativ

Sittdans

Musik och rörelse är två viktiga inslag för en bättre hälsa när vi blir äldre. Studieförbundet Bilda erbjuder därför sittande dans på äldreboenden tillsammans med musicerande volontärer. Sittdans handlar om rörelseglädje och social aktivitet. Röre...