Skip to main content

Helig skärpa – Andens verk i smågrupps-samtalen

En föreläsningsserie i tre delar av Studieförbundet Bilda

Livet och Gud tål att brottas med. Vi tror att smågruppen i församlingen kan vara en plats för detta. Den kristna gemenskapen är inte bara trevlig, utan helig – eftersom vi där låter oss bli formade av Guds sanning. Men ett sådant formande sker inte utan utmaning:

”Guds ord är nämligen levande och verksamt. Det är skarpare än ett dubbeleggat svärd, och det tränger djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer själ och ande, leder och märg och avslöjar hjärtats uppsåt och tankar.”
(Hebreerbrevet 4:12)

Hur kan smågruppen bli en miljö där Gud får verka i oss? Hur söker vi det som är sant, snarare än bekvämt? Och hur kan Anden leda våra samtal och böner, så att vi får tala med helig skärpa? Detta vill vi på Bilda hjälpa er smågrupp att fördjupa sig i, genom denna föreläsningsserie.

Samtalsfrågor för smågruppen

Föreläsningsserien ”Helig skärpa” är skapad som inspiration för nya samtal i smågruppen. Vad längtar ni efter att växa i och hur vill ni lägga upp era träffar? För att fördjupa samtalet finns samtalsfrågor nedan som ni kan använda som utgångspunkt.

Helig skärpa, del 1, undervisning med Cornelia Forsberg

I första delen av serien skickar Cornelia Forsberg med tre utmaningar till smågruppen, med utgångspunkt i Bibelns löften. Cornelia leder den ekumeniska rörelsen ”Hope For This Nation” med utgångspunkt från Göteborg. Rörelsen besöker regelbundet lokala församlingar runtom i Sverige för att samla till bön och lovsång, lärjungaträning och gatuevangelisation.

Läs mer på https://www.hopeforthisnation.com/

 

Helig skärpa, del 2, undervisning med Kim Brynte

I seriens andra del talar Kim Brynte om andlig medvetenhet och delar med sig av praktiska tips till smågruppen. Kim är pastor i Immanuelkyrkan, en mångkulturell stadsförsamling i hjärtat av Malmö. Från flera sammanhang har hon en lång erfarenhet av församlingsledarskap, smågruppsarbete och Alpha. Kim är också engagerad i nätverket New Wine, som utrustar lokala församlingar.

Läs mer på https://newwine.se/

 

Helig skärpa, del 3, panelsamtal med Cornelia Forsberg och Kim Brynte

Den tredje och sista delen av serien består av ett panelsamtal, där våra två talare får dela sina erfarenheter av smågruppens betydelse. Samtalet kretsar kring hur man som smågrupp kan bygga en trygg miljö och hitta praktiska former för att nå sitt syfte. Panelsamtalet leds av Rebecca Stighem, verksamhetsutvecklare på Bilda.

 

Ett skrivbord med datorskärm, telefon, äpple och andra saker på

Samtalsfrågor utifrån undervisningen

Gemenskapen

  1. Vad tycker du är viktigt för att du ska känna dig trygg i smågruppen?
  2. Vilka frågor skulle du vilja ställa för att lära känna oss andra i gruppen mer?

Innehållet

  1. Vilken del av smågruppssamlingen uppskattar du mest just nu, och varför?
  2. Vad tycker du skulle vara roligt att testa i smågruppen?

Strukturen

  1. Vad tycker du är positivt med att ha någon som leder kvällen när vi samlas som smågrupp? Vad ska ledaren göra?
  2. Finns det något som du skulle vilja testa att göra annorlunda i strukturen för våra samlingar? Vad tänker du att det skulle kunna ge för positiv konsekvens?