Skip to main content

Cirkelsnack med Josefine Arenius

Hur är vi generationer tillsammans i en församling? Hur kan vi mötas? Hur förstår vi varandra? Varför behöver vi varandra?

Josefine Arenius har jobbat med ledarskap i – och utanför församlingssammanhanget i snart 25 år. Tillsammans med två goda vänner driver hon arbetskollektivet We Are Mountain som framförallt arbetar med Kultur- och generationskrockar på arbetsplatser och i andra grupper. De senaste åren har hon fokuserat mer och mer på frågorna kring generationsmötet i församlingen.

Hon har mött fler än 150 församlingar på olika vis kring de här frågorna och hon har talat om det i större samlingar – som Svenska Alliansmissionens årskonferens och Evangeliska Frikyrkans medarbetardagar. Josefine var en av initiativtagarna till Frizonfestivalen mot slutet av det frikyrkligt glada nittiotalet och hon har lagt mycket tid på att titta på vilka vindar som blåst – inte minst – ungdomskulturen i kyrkan åt olika håll.

Digital studiecirkel

Vi kommer att använda oss av Learnify, en digital mötesplats för att kommunicera, samarbeta, dela erfarenheter och lära av varandra. I plattformen finns också verktyg för att skapa och dela digitala, interaktiva material.

Upplägg

Varje studiecirkel består av 3-5 förinspelade filmklipp. Det kan vara föreläsningar, intervjuer eller samtal.

Som deltagare får du ett inlogg till en sluten studieplats på Learnify. Varje vecka publiceras ett nytt filmklipp som du tittar på när det passar dig. Du och din grupp kan sedan samtala utifrån filmklippet via en chattfunktion. Om ni önskas ses på riktigt för att föra samtalen kring det ni sett går det självklart också bra! Läs mer om Cirkelsnack och hur det fungerar här.

Intresseanmälan

Klicka på knappen nedan för att komma till formuläret där du kan göra en intresseanmälan. Vi kontaktar sedan dig när vi fått ihop tillräckligt med anmälda för att starta en cirkel. Om ni är en befintlig grupp, kontakta oss så hjälper vi er vidare!

Startklara cirklar

Anmäl dig nedan