Skip to main content

Bildas digitala erbjudande

Har ni utbildningsmaterial eller kursunderlag som ni önskar göra tillgängligt digitalt och nå fler? Kanske vill ni pröva att starta en distanskurs eller cirkel på nätet? Eller vill ni använda våra digitala verktyg för era fysiska träffar?

Vi har personal med bred kompetens, en rad olika tekniska funktioner, lärplattformar, digitala studiematerial och mycket mycket mer för att stötta och utveckla er verksamhet. Nedan har vi listat en rad funktioner som finns tillgänliga för alla vi samverkar med. Kom ihåg att din kontaktperson på Bilda kan hjälpa dig att undersöka på vilket vis vi kan hjälpa er genom att stötta eller utveckla er verksamhet digitalt. För detta kan du boka in en inspirationsträff med oss genom att kontakta oss med ditt intresse. Tillsammans bildar vi för livet, i en digital värld.

Kontakta oss gärna för att bolla en idé eller få digitala tips. Det går bra att kontakta någon på ditt lokalkontor, eller någon av oss som specialiserat sig på just digital utveckling nationellt:

Emelie Jönsson
Camilla Enocksson

Längre ned på sidan finns fler kontaktpersoner runt om i landet som du också kan vända dig till.

Väl mött!

Mer av Bildas digitala erbjudande

Digitalisering av studiematerial eller kurser

Digitalisering av studiematerial eller kurser

Studieförbundet Bilda har personella och tekniska resurser över hela landet som kan bistå Medlemsorganisationer, samverkansparter, församlingar eller enskilda grupper att tillgängliggöra sina studiematerial eller kurser för fler personer genom att...

Digitaljakten

Digitaljakten

Var med och lös mysteriet i Digitaljakten! En spelsatsning för att öka digital delaktighet i samhället.

Hej Sverige!

Hej Sverige!

Hej Sverige! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om vägar till studier och jobb. Det riktar sig till utrikesfödda, korttidsutbildade kvinnor över 19 år som är folkbokförda i Sverige och som inte har ett jobb eller studier.

Hej skolan!

Hej skolan!

Hej Skolan! är ett digitalt material som stöd för studiecirklar om föräldrars delaktighet i skolan. Föräldrarna spelar en viktig roll för barnens skola i Sverige. Det är en förutsättning för att barnen ska vara trygga och få studiero.

Learnify – en digital community

Learnify – en digital community

Learnify är en digital mötesplats och community som olika grupper kan använda för att kommunicera, samarbeta, dela erfarenheter och lära av varandra – exempelvis i studiecirkelform. I plattformen finns också verktyg för att skapa och dela digitala...

Prata med oss om digital verksamhet