Skip to main content

Angelägna samtal

Samtal är en viktig hjälp för oss att tolka vårt liv och pröva nya tankar. Därför behövs mötesplatser där sådana samtal kan äga rum. Angelägna samtal är en samtalsserie på Örebro konsthall kring aktuella livsnära frågor med en rad spännande gäster. Under kvällarna ges även utrymme till fortsatta samtal bland deltagarna och frågor till de medverkande. Samtalen arrangeras av Studieförbundet Bilda i samverkan med Örebro Konsthall och S:t Lukas.

Se kommande samtal nedan!

Exempel på tidigare Angelägna samtal

Lyckliga i alla sina dagar

Nina Björk, författare och kulturskribent som bland annat har skrivit Lyckliga i alla sina dagar, i ett samtal med Moni Höglund, präst i Nikolai församling i Örebro om hur vi lever i ett ständigt jagande efter lyckan och meningen med våra liv – vi söker, finner och tappar och söker igen.

Sanning och konsekvens – medieflöden och faktaresistens i ett demokratiskt samhälle

Helle Klein, präst, journalist och chefredaktör på Dagens arbete, i ett samtal med Lars Ströman, journalist och politisk redaktör på Nerikes Allehanda om vad händer med vårt samhälle och våra relationer när sant och falskt blandas hej vilt, när förhastade reaktioner sprids som en global löpeld och när hat och hot tystar goda krafter

Vi hoppas att Angelägna samtal ska vara en arena för goda existentiella samtal där människor utmanas att reflektera, och kanske omvärdera, sin tillvaro och sin omgivning

Kommande samtal