Skip to main content
Hej! Vi har gjort om vår webb. På denna sida hittar du mer information och länkar till populära sidor. Läs mer
Folkhälsa

Folkbildning i vården

Genom metoder och förhållningssätt vill vi bidra till att skapa livskvalitet inom äldrevård och på institutioner. En verksamhet som skapar positiva känslor i kroppen; känslor som kan finnas kvar långt efter minnet av upplevelsen.

Folkbildning i vården
Visa innehåll för hela Sverige

Livskvalitet – hela livet

Genom metoder och förhållningssätt vill vi bidra till att skapa livskvalitet inom äldrevård och på institutioner. En verksamhet som skapar positiva känslor i kroppen; känslor som kan finnas kvar långt efter minnet av upplevelsen.

Med olika redskap som sång och musik, sittande dans, olika minnesväckande material, samt böcker och filmer, hjälper vi till att skapa möten, samtal och upplevelser.

Stickcaféer på äldreboenden

Stickcaféer har funnits länge i Örebro. Det första startades av en Bilda-konsulent redan 2006. Nu går stickerskorna till äldreboendena som volontärer med en korg lastad med garn och stickor, sätter guldkant på vardagen och får med sig värdefull kunskap därifrån.

Samtal om minnen

Böcker som Nycklar till minnenas dörr & Glänta på minnenas dörr, och filmer som Sommarminnen är framtagna för att stimulera alla våra sinnen och underlätta samtal om vårt liv och minnas vår livshistoria. Det är vår förhoppning att boken ska kunna väcka pärlande skratt, glittrande ögon och ro i sinnet hos de äldre.

För anhöriga

Att vara anhörig eller närstående till någon som är äldre och kanske sjuk kan vara en tillvaro fylld av glädje och mening. Men det kan även skapa oro och trötthet och kännas ensamt. Bilda kan erbjuda föreläsningar, studiecirklar och andra aktiviteter för att stötta och hjälpa den som hjälper och stödjer en maka, make, förälder, vän eller granne.

Bli volontär

Bilda har volontärer som besöker äldreboenden och träffar mindre grupper. Som volontär får du chansen att ta del av våra äldres visdom och samtidigt ge något tillbaka. Du blir del av ett viktigt arbete som också ger mycket tillbaka!

Utbildning och fortbildning

Bilda skapar arenor och mötesplatser där man delar erfarenheter, får inspiration och fortbildning samt ny kunskap om vad som händer inom området äldreomsorg. Bilda genomför utbildningar och fortbildningar om bland annat demenssjukdomar, kultur och hälsa, musikens betydelse, möten i vården, sittdans och inomhusmiljö.

 

Studiecirkel, kurs och evenemang

Lär dig något nytt tillsammans med oss!

Vill du veta mer? Hör av dig!

Vi har varit med själva! Vi har alla egna erfarenheter inom ämnet, vilket underlättar när vi samarbetar. Det är bara att höra av dig om du undrar något.

Inga personer hittades.

Projekt och initiativ

Några exempel på verksamhet, ofta skapat tillsammans med andra

Sittdans

Musik och rörelse är två viktiga inslag för en bättre hälsa när vi blir äldre. Studieförbundet Bilda erbjuder därför sittande dans på äldreboenden tillsammans med musicerande volontärer. Sittdans handlar om rörelseglädje och social aktivitet. Röre...