Skip to main content

Newman/Bildascenen

Torsdag 4 juli

S:t Drottensgatan 12/S:t Hansgatan 60

Kl 10.00–10.45

Kan digitala verktyg minska den ofrivilliga ensamheten hos seniorer?

Ensamhet och social isolering ökar ofta med åldern. Många över 75 år lever också i digitalt utanförskap. Hur kan vi skapa nätverk och mötesplatser där fler får möjlighet och kunskap i att använda dator och internet? Kan digitala verktyg blir ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande?

Medverkande:

 • Terese Raymond – pedagog, koordinator, Digidelnätverket
 • Monica Blomberg – förbundsordförande, RPG – Riksförbundet Pensionärsgemenskap
 • Mia Nilson – generalsekreterare, Hela människan
 • Sten Grack – styrelseledamot, kursledare, SeniorNet

Samtalsledare: Åsa Paborn – förbundsrektor, Studieförbundet Bilda
Arr: Digidelnätverket, Studieförbundet Bilda, RPG, SeniorNet, Hela människan

Kl 11.00–11.45

Kultur på lika villkor – vilka får synas och ta plats med sitt skapande?

Är kulturen verkligen till för alla, och i så fall: vilka är med och skapar? Får alla som vill, även de med olika funktionsvariationer, vara med på lika villkor? Hur kan vi utmana normer kring vilka som syns och hörs? Kan vägen till inkludering ibland även gå via separatistiska rum och frizoner?

Medverkande:

 • Olle Norberg – festivalgeneral Musikschlaget, enhetschef, Studieförbundet Bilda Mitt
 • Soy Johansson – musiker, tidigare vinnare i Musikschlaget
 • Sophia Alexandersson – verksamhetschef, konstnärlig ledare, ShareMusic & Performing Arts
 • Anna Sibinska – ledamot kulturutskottet, riksdagsledamot, Miljöpartiet

Samtalsledare: Sara Thorstensson, utvecklingsansvarig Kultur, Studieförbundet Bilda
Arr: Studieförbundet Bilda

Kl 13.00–13.45

Skilda världar – att vara ung och troende i Sverige

Sverige är ett av världens mest sekulära länder. Men kyrkan och tron spelar fortfarande en stor roll i många ungas liv – som ibland måste balansera och kombinera två vitt skilda världar. Hur påverkar det dem, kyrkan och samhället? Vilken betydelse har de för relationen mellan kyrka och samhälle?

Medverkande:

 • Fadi Hanna – medlem, Sveriges Unga Katoliker
 • Helene Cankalp – medlem, Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet
 • Jenny Hermansson – medlem, Equmenia

Samtalsledare: Magnus Stenberg – verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Bilda
Arr: Sveriges Unga Katoliker, Equmenia, Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet, Studieförbundet Bilda

Kl 14.00–14.45

”Kroppen behöver mat, men själen behöver musik” – psykisk hälsa och fritt skapande

Påverkar ett fritt och kreativt skapande hur vi mår? I många verksamheter används det fria skapandet som ett sätt att stärka människors psykiska hälsa. Vad händer när studieförbunden och kulturskolorna får minskade bidrag för att möjliggöra ett fritt kulturutövande?

Medverkande:

 • Helena Isaksson Baeck – nationell samordnare, Songlines
 • Mohammad Nouri – deltagare i Songlines
 • Irene Duckert – dramapedagog, Kulturskolan Gotland

Samtalsledare: Lina Fridblom – verksamhetsutvecklare Kultur, Studieförbundet Bilda
Arr: Studieförbundet Bilda, Songlines