Skip to main content

Övriga programpunkter

Onsdag 3 juli

Klimatvandringar

 

Kl 10.15–10.35
Plats: Donners plats, H400

Steg på vägen – vems är ansvaret att förändra klimatet?

Har kyrkan ett särskilt ansvar att tala om de existentiella dimensionerna och förmedla hopp i tider av stora utmaningar? Är ansvaret allas eller var och ens? Vad händer om vi utgår från det starkt symboliska-att låta ett steg följas av nästa – bli startpunkten för förändring i nuvarande levnadssätt?

Medverkande:

  • Stefan Edman – medvandrare, biolog, författare
  • Dag Tuvelius – medvandrare, präst, kommunikatör, Svenska kyrkan
  • Karin Wiborn – medvandrare, generalsekreterare, Sveriges kristna råd
  • Jakob Schwarz – förbundsordförande, Svenska Kyrkans Unga

Arr: Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan, Studieförbundet Bilda, Sensus studieförbund

Efter evenemanget kan du följa med på en klimatvandring med inspiration från pilgrimsvandringens traditioner om rörelse och vilja till förändring. Vi vandrar på delar av pilgrimsleden S:t Olavsleden.

Kl 10:00–14:30
Plats: Svenska kyrkans vattentält, utanför Österport

Träffpunkt Klimat

Vilka steg vill du ta för att minska klimatavtrycket?

Vad gör jag för att leva ett mer hållbart? Hur gör andra för att minska sitt klimatavtryck i vår värld? Har kyrkan ett särskilt ansvar för att förmedla hopp i tider av stora utmaningar?

Vid Träffpunkt Klimat delar vi erfarenheter och idéer för ett hållbarare liv. Människa till människa delar tankar kring uthållighet och minskat klimatavtryck. Samtal om sol och vatten, slow fashion, klimatfasta, pilgrimsvandring mm. Här samlas också klimatvandrarna kl. 10.15.

Arr: Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda, Sensus studieförbund

Kl 15.00–15.45
Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2

Vilka steg förändrar världen? Vad gör en klimatvandring för skillnad?

Vems är ansvaret att tala om existentiella dimensioner och förmedla hopp i tider av stora utmaningar? Hur kan en klimatvandring, med inspiration från pilgrimsvandringens traditioner, vara startpunkten för personliga inre och yttre utmaningar rörande klimat, skapelse och ansvar?

Medverkande:

  • Sofia Camnerin – biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan
  • Stefan Edman – biolog, författare
  • Dag Tuvelius – präst, kommunikatör, Svenska kyrkan
  • Karin Wiborn – generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd
  • Jakon Schwarz – förbundsordförande, Svenska Kyrkans Unga

Samtalsledare: Fredrik Modéus – biskop, Växjö stift
Arr: Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan, Studieförbundet Bilda, Sensus studieförbund

Musik på Nunnan

Kl 21.00
Plats: Nunnan, Stora Torget 9

Konsert med Soy Johansson och Sunday Velvet