Skip to main content

Vårdklockans kyrka

Onsdag 3 juli

Adelsgatan 43

Kl 08:30–10:00

Behövs lagstiftning för att företag ska respektera mänskliga rättigheter?

Odling av sparris har lett till vattenbrist i Peru. Lokalbefolkningen tvingas bunkra vatten och småböndernas brunnar sinar. Hur ska svenska livsmedelsföretag följa upp leverantörernas påverkan på människor och miljö? Vad gör staten för att leva upp till sitt ansvar att skydda mänskliga rättigheter?

Medverkande:

 • Åsa Beckius – expert företag och mänskliga rättigheter, Diakonia
 • Malena Wåhlin – researcher, rapportförfattare, Swedwatch
 • Georg Andrén – generalsekreterare, Diakonia
 • Pyry Niemi – utrikesutskottet, Socialdemokraterna
 • Joar Forsell – utrikesutskotte, Liberalerna
 • Christina Snöbohm – chef hållbarhet, globala frågor, Coop

Samtalsledare: Esther Flores Sedman, pressekreterare, Diakonia
Arr: Diakonia, Swedwatch, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda

Kl 10:30–11:30

Varför gillar kyrkor barnhem?

Över åtta miljoner barn i världen uppskattas bo på barnhem och antalet ökar. Runt 80 procent av barnen på barnhem har minst en förälder i livet och familjer splittras i onödan. Trots detta är det många kyrkor som stöttar barnhem. Varför? Hur ser alternativen ut? Kan vi hitta nya vägar tillsammans?

Medverkande:

 • Peter Toftgård – programchef, Erikshjälpen
 • Bitte Arréhn – projektledare, Erikshjälpen
 • Jenny Dobers – regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan
 • Niclas Lindgren – direktor, PMU

Samtalsledare: Mattias Ingeson, regionchef, Studieförbundet Bilda Sydöst
Arr: Erikshjälpen, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda

Kl 13:00–13:45

Digitaliserad Gud – är roboten en medmänniska?

Utvecklingen av artificiell intelligens skrämmer världens skarpaste hjärnor. Vad händer med vår människosyn när robotar ska agera människor? Kan det gå så långt att roboten blir en ny ”människoart” att förhålla sig till, och ska Gud då bäst förklaras med ettor och nollor?

Medverkande:

 • Mats Lindgren – VD, Kairos future
 • Susanne Wigorts Yngvesson – professor i etik, Enskilda högskolan Stockholm
 • Emanuel Karlsten – journalist, programledare
 • Samtalsledare: Robert Tjernberg – chefredaktör, Sändaren

Arr: Sändaren, Equmeniakyrkan, Enskilda Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda

Kl 20:00–21:15

Brittas vardagsrum

Hur arbetar man med samhällsskydd och beredskap – till jordens yttre gräns?

Är vår beredskap god? Hur blir ett samhälle motståndskraftigt mot kriser av olika slag? En före detta utrikeskorrespondent, som arbetat i krissituationer, är ny kommunikationschef för

MSB. Hur påverkar den erfarenheten? Hur vill han bygga förtroende? Hur ser tråden ut som håller samman samhället?

Medverkande:

 • Morgan Olofsson – kommunikationsdirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Britta Hermansson – pastor, poddmakare, Equmeniakyrkan

Arr: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda

Måndag 1 juli – onsdag 3 juli
Kl 09.00–12.00 och 13.00–16.00

Mötesplats/fotoutställning:

Sista droppen – vem har rätt till det livsavgörande vattnet?

Fotoutställning ”Till sista droppen”. I Peru har odling av sparris för den svenska och europeiska marknaden lett till vattenbrist. Det tvingar lokalbefolkningen att bunkra vatten, slår ut småböndernas försörjning och leder till sociala konflikter. Vem har rätt till det livsavgörande vattnet?

Arr: Diakonia, Swedwatch, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda