Skip to main content

Newman/Bildascenen

Onsdag 3 juli

S:t Drottensgatan 12/S:t Hansgatan 60

Kl 10.00–10.45

Från utsatthet till delaktighet – samverkan och innovation på väg mot ett inkluderande samhälle

Hur vi hanterar segregation och utanförskap är avgörande för vårt samhälle. Här behövs samverkan och innovativa lösningar. I stadsdelen Oxhagen/Varberga i Örebro pågår en verksamhet inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP). Kan det och liknande projekt bidra till att vända utvecklingen?

Medverkande:

 • Aziza Radhi – verksamhetsutvecklare Social innovation och Integration, Studieförbundet Bilda Svealand
 • Lina Frejd Bark – platschef Varberga/Oxhagen, Partnerskapet, Örebro kommun
 • Ludvig Sandberg – sakkunnig, Forum – idéburna organisationer med social inriktning
 • Susanne Lindholm – regionchef, Studieförbundet Bilda Svealand

Samtalsledare: Åsa Paborn – förbundsrektor, Studieförbundet Bilda
Arr: Studieförbundet Bilda

Kl 11.00–12.00

Är det för lite bildning i svensk politik och svenskt näringsliv?

Är svenska näringslivsföreträdare ointressanta som middagssällskap? Har svenska politiker grunda kunskaper om annat än politik? Är våra eliter helt enkelt dåligt bildade och är det rätt fråga för att förstå ställningen för humaniora idag? Om inte, vad ska man fråga och framförallt hur ser det ut?

Medverkande:

 • Kristina Axén-Olin – ordf. riksdagens utbildningsutskott, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Fredrik Heiding – jesuitpater, lektor i teologi, Newmaninstitutet/Tidskriften Signum
 • Susanna Popova – författare, skribent
 • Lars Strannegård – professor, rektor, Handelshögskolan i Stockholm

Samtalsledare: Katrine Marçal – författare, skribent, Dagens Nyheter
Arr: Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda

Kl 13.00–13.45

Chefen som vallhund – konsten att balansera chefskap och ledarskap

Är partiledaren, prästen, idrottsledaren och fackordföranden – alla ledare för intressegemenskaper – ett slags vallhundar? Springer framför och bakom flocken för att föra den mot mål? Eller vilka ledarskapsstilar utmärker dem? Om konsten att balansera chefskap och ledarskap ur vallhundsperspektiv.

Medverkande:

 • Lotta Dellve – professor i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
 • Helle Klein – präst, chefredaktör, Dagens Arbete
 • Jonas Hinnfors – professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
 • Marcus Gustavsson – f d ordförande Vision Göteborg och West Pride, enhetchef äldreomsorgen, Göteborgs Stad

Samtalsledare: Lena Ulrika Rudeke – Göteborgs universitet, verksamhetsansvarig Jonsereds herrgård
Arr: Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet, Dagens Arbete, Studieförbundet Bilda

Kl 14.00–14.45

Öka den mänskliga hållbarheten – Att bygga broar mellan kompetenser och generationer

För att möta framtidens samhällsutmaningar behövs större samverkan mellan olika aktörer och grupper. Hur kan vi skaffa nya nätverk och nya sätt att arbeta? Hur kan vi tillsammans öka den mänskliga hållbarheten i vårt samhälle? Hur tar vi tillvara kompetens, kunskap och erfarenhet oavsett generation?

Medverkande:

 • Emilie Loman – entreprenör, Lilo
 • Leila Karchaoui – förändringsledare, Bygg broar
 • Daniel Lundqvist – samhällsutvecklare, koordinator, NAV Sweden
 • Maria Nordmark – utvecklingsansvarig Samhälle, Studieförbundet Bilda

Samtalsledare: Åsa Paborn – förbundsrektor, Studieförbundet Bilda
Arr: Studieförbundet Bilda, NAV Sweden

Kl 15.00–15.45

När musiken tystnar – studieförbundens roll i det svenska musiklivet

Studieförbunden är basen i svenskt musikliv, deras insatser är avgörande för de senaste decenniernas stora musikframgångar. Musikcirklar leder inte bara till att du lär dig spela, de är också en skola i demokrati. Vilka konsekvenser får de fortsatta nedskärningarna i anslagen till studieförbunden?

Medverkande:

 • David Samuelsson – generalsekreterare, Studieförbunden
 • Johan Söderman – professor i barn- och ungdomsvetensskap, folkbildningsforskare, Göteborgs universitet
 • Azadeh Rojhan Gustafsson – riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Samtalsledare: Sara Thorstensson – utvecklingsansvarig Kultur, Studieförbuindet Bilda
Arr: Studieförbundet Bilda, Studieförbunden

Kl 16.00–16.45

Hopp eller förtvivlan – hur hanterar vi världens undergång?

Klimathot, upprustning, terror, antidemokratisk utveckling och övervakningssamhälle… De framtidsbilder som målas upp är ofta dystopier om kollaps i nära framtid. Var innebär hopp i vår tid och var finner vi det? Om apokalypsen faktiskt är nära förestående – vad gör vi då med nuet?

Medverkande:

 • Maria Ojala, docent i psykologi – universitetslektor, Örebro universitet
 • Susanne Wigorts Yngvesson – professor i etik, Enskilda Högskolan Stockholm
 • Per Svensson – politisk redaktör, Dagens Nyheter

Samtalsledare: Anna Lindman – journalist, programledare
Arr: Studieförbundet Bilda, Enskilda Högskolan Stockholm