Skip to main content

Morgonföreläsningar Newman/Bildascenen

Kort föreläsning med möjlighet till frågor, direkt i anslutning till morgonmässan i kyrkan (start kl 08:00), alldeles intill scenen. Frukostmacka och kaffe serveras.

S:t Drottensgatan 12/S:t Hansgatan 60

Tisdag 2 juli kl 8.30–9.15

Är kristen tro och vetenskap möjliga att förena?

Ett sätt att främja dialog mellan religiösa samfund och sekulära intressenter i samhället är att klargöra var det finns gemensamma utgångspunkter, och vilka. Synen på vetenskapen, dess karaktär och roll, liksom dess grundläggande förutsättningar, är en sådan fråga.

Föreläsare:

Mikael Schink – jesuitpater, doktorand, Newmaninstitutet/Tidskriften Signum

Arr:

Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda

Onsdag 3 juli kl 8.30–9.15

Hur kan Gud vara allsmäktig och människan ändå ha frihet?

Personlig frihet är en grundsten i vår demokrati. Denna kommer ur ett filosofiskt tänkande som under många hundra år präglats av kristendomen. För att bättre förstå och föra dialog om samhällets värdegrund är det av betydelse att förstå den kristna synen på människans frihet.

Föreläsare:

Ulf Jonsson – jesuitpater, professor i religionsfilosofi, Newmaninstitutet/Tidskriften Signum

Arr:

Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda

Torsdag 4 juli kl 8.30–9.15

Kan man erfara Gud och i så fall hur?

Vilken betydelse har det för samhället att vi erkänner förekomsten av en existentiell sfär som svarar på frågan om varför vi överhuvudtaget finns? Kan vi, oavsett egen tro och egna perspektiv, överhuvudtaget finna gemensamma kriterier för hur existentiella frågor kan besvaras? Vilka är då de?

Föreläsare:

Fredrik Heiding – jesuitpater, lektor i teologi, Newmaninstitutet/Tidskriften Signum

Arr:

Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda