Skip to main content

Newman/Bildascenen

Måndag 1 juli

S:t Drottensgatan 12/S:t Hansgatan 60

Kl 10.00–10.45

Finns det plats för religion och tro i Sverige?

Religion och tro har på nytt blivit mer synliga i Sverige. Men hur accepterade är egentligen religiösa uttryck i vårt samhälle? Hur är det att leva som troende i världens mest sekulariserade land? Hur hanterar vi krockar som uppstår? Hur kan vi tillvarata religionens positiva kraft i samhällslivet?

Medverkande:

 • Sofia Camnerin – biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan
 • Hasnain Govani – handläggare religiösa minoriteter, SST – Myndigheten för stöd till trossamfund
 • David Thurfjell – professor religionsvetenskap, Södertörns högskola

Samtalsledare: Anna Lindman – journalist, programledare
Arr: Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan

Kl 11.00–11.45

När livet skaver – hur kan vi möta den ökande psykiska ohälsan?

Den psykiska ohälsan är idag utbredd bland många grupper, inte minst bland unga. För att vända utvecklingen behövs såväl nytänk som gemensamma krafter. Hur kan vi bäst möta ungas behov av förebyggande stöd och återhämtning? Hur kan civilsamhället och den idéburna sektorn få en tydligare roll?

Medverkande:

 • Tiina Heino – generalsekreterare S:t Lukas
 • Ing-Marie Wieselgren – läkare, psykiatrisamordnare, projektchef, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Magnus Jägerskog – generalsekreterare, Bris

Samtalsledare: Åsa Paborn – förbundsrektor, Studieförbundet Bilda
Arr: S:t Lukas, Studieförbundet Bilda

Kl 13.00–13.45

Religiös läskunnighet – vikten av förståelse för religion och religiöst liv

Religion är en självklarhet för en majoritet av världens befolkning. I det globala samhället behöver därför även sekulariserade länder en ”religiös läskunnighet”, en förståelse för religion och religiöst liv – för att kunna hantera pluralismens utmaningar och bidra till ett inkluderande samhälle.

Medverkande:

 • Anna Lindman – journalist, programledare, Sveriges Television
 • Anders Malmstigen – generalsekreterare, Svenska Missionsrådet
 • Sarah Delshad – skribent, föreläsare, grundare idéplattformen Muslimska feminister

Samtalsledare: Mattias Ingeson – regionchef, Studieförbundet Bilda Sydöst
Arr: Studieförbundet Bilda, Svenska Missionsrådet

Kl 14.00–14.45

Det är fint att handla second hand – men spelar det någon roll?

Slow fashion, att återbruka och köpa begagnat blir vanligare, att handla hållbart är det nya svarta. Samtidigt bygger vårt ekonomiska system på konstant tillväxt och ökad konsumtion. Ett samtal om det personliga och politiska. Var tar mitt personliga ansvar slut och när behövs politiska lösningar?

Medverkande:

 • Karin Staberg – hållbarhetsinfluencer, chef butikskommunikation, Erikshjälpen Second Hand
 • Rickard Nordin – riksdagsledamot, talesperson i klimat- och energifrågor, Centerpartiet
 • Emma Sundh – journalist, stylist, hållbarhetsinfluencer

Samtalsledare: Johanna Olaison – enhetschef, Studieförbundet Bilda Öst
Arr: Studieförbundet Bilda, Erikshjälpen

Kl 15.00–15.45

Min pappa har mördat, vem frågar mig hur jag mår? Om barn till frihetsberövade

Barn och ungdomar med en frihetsberövad förälder är en bortglömd grupp med stora behov. Enligt Socialstyrelsen saknar 79 procent av Sveriges kommuner specifika stödinsatser. Genom samverkan mellan ideella organisationer, polis, kriminalvård och kommuner kan samhället ge barnen stöd och framtidstro.

Medverkande:

 • Ann-Sophie Palmér – programkoordinator Sverige, Erikshjälpen
 • Line Fuchs – verksamhetsledare Solrosen, Göteborgs Räddningsmission
 • Madelein Kattel – verksamhetschef, Bufff Sverige
 • Jenny Rehnman – chef Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen

Samtalsledare: Kattis Ahlström – journalist, programledare
Arr: Erikshjälpen, Göteborgs Räddningsmission, Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse), Studieförbundet Bilda

Kl 16.00–17.00

Är Gud emot Brexit?

Det var några djupt troende katoliker som kom att grundlägga det europeiska samarbetet i det som idag heter EU, inspirerade av den katolska kyrkans sociallära. Andra kristna har

också kommit att gilla EU. Är Gud helt enkelt för EU, eller finns det andra ståndpunkter som kan förankras i kristen tro?

Medverkande:

 • Ulf Bjereld – professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, ordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet
 • Charlotta Levay – vice ordförande Idéinstitutet Civitas, ledamot i Tidskriften Signums redaktionskommitté, docent företagsekonomi, Lunds universitet
 • Katrine Marçal – författare, journalist, Dagens Nyheter
 • Stefan Swärd – fil.dr statsvetenskap, pastor, ordförande Svenska Evangeliska Alliansen

Samtalsledare: Thomas Idergard – jesuitpater, Newmaninstitutet/Tidskriften Signum
Arr: Newmaninstitutet, Tidskriften Signum, Studieförbundet Bilda