Skip to main content

Vad är Cirkelsnack?

Cirkelsnack är en digital studiehandledning till en studiecirkel. Tidigare har Bilda ofta publicerat studiehandledning i tryckt format. Cirkelsnack är på samma sätt men digitalt.

Vi använder oss av Learnify som plattform. Där läggs det upp filmade föreläsningar, samtalsguide till varje föreläsning och en intervju med gästen. Vi publicerar även blogginlägg med frågor till varje filmad del. I Learnify finns en chattfunktion där man kan kommunicera med sin grupp och kommentera klippen och blogginläggen.

Hur går det till?

Det finns primärt tre sätt som man kan kommunicera med materialet i cirkeln:

  • Mötas lokalt och se filmklippen tillsammans med efterföljande samtal
  • Bestämma en dag och tid för ett Zoom-möte, telefon etc där ni för samtal om det ni sett
  • Använda chattfunktionen i Learnify där du går in när du själv har tid. Det viktiga här är att ledaren uppmuntrar deltagarna att vara inne ofta och kommentera varandra så att chatten hålls levande.

Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel är en grupp som lär sig något tillsammans. Som deltagare i en cirkel förväntas du delta aktivt under 9 studietimmar, det handlar alltså inte om att endast ta del av en föreläsning. Läs mer om studiecirklar här.