Skip to main content

Tack för 2018!

Året 2018 i Bilda Öst var ett år som bjöd på många nya projekt och initiativ men också utmaningar och ett nedlagt rephus. Totalt genomförde vi 3260 studiecirklar, 1455 arrangemang inom annan folkbildningsverksamhet och 5351 kulturprogram.

Vi vill tacka alla samverkansparter och medlemsorganisationer för ett spännande och händelserikt år. Här är lite av det vi har åstadkommit tillsammans under 2018:

  • Vi har möjliggjort kompetensutveckling för våra cirkelledare, genom kurser i ledarskap, föreningsteknik, konflikthantering och mycket annat.
  • Vi har samlat ledare inom olika verksamheter, till exempel söndagsskola, verksamhet för asylsökande/nyanlända och ledare för seniorverksamhet, för erfarenhetsutbyten och nya lärdomar.
  • Vi har utbildat ungdomar i demokrati och genomfört politiksamtal och diskussionscaféer inför valet.
  • Vi har utvecklat nya digitala studiematerial, bland annat i civilkurage och hållbart mode.
  • Vi har stärkt utrikes födda kvinnor och anordnat cirklar i svenska, samhällsinformation och andra ämnen för att stärka deras egenmakt.
  • Vi har utvecklat och stärkt vår verksamhet inom kör, folkmusik och film, genom nya samarbeten och initiativ, till exempel We are Voice.
  • Vi har erbjudit workshops och kompetensutveckling för våra band och kulturgrupper.

Läs mer om allt detta och lite till i Bilda Östs verksamhetsberättelse för 2018.