Skip to main content

Regionstämma Bilda Sydväst 2022

Uppdaterad:

Varmt välkommen på regionstämma den 2 april i våra lokaler i centrala Göteborg. Utnyttja din demokratiska rättighet att vara med att påverka. 2022 firar Bilda 75 år och stämman blir ett tillfälle att både fira, men också att sikta mot framtiden tillsammans.

Program

10.00                 Registrering och kaffe
10.30                 Möten med verksamhetsutvecklare, utställning, mingel
och kulturinslag
12.00                 Lunch
13.00                 Regionstämma Sydväst
14.30                 Avslutning och fika
15.00                 Konstituerande styrelsemöte för Bilda Sydväst

Plats: Studieförbundet Bilda Sydväst Regionkontor, Parkgatan 4, 411 38 Göteborg
Tid: Lördag 2 april

Vilka får delta i regionstämman?

Ombud för medlemsorganisationer
Regionens medlemsorganisationer har rätt att utse och skicka två ombud var. Ombud har rätt att yttra sig på stämman, komma med förslag samt delta i beslut.

Övriga närvarande
Alla medlemmar i våra medlemsorganisationer samt deltagare i hela vår verksamhet har rätt att delta i stämman med yttranderätt. Deltagare i Bildas verksamhet har även förslagsrätt.

Är du osäker på om din organisation är medlem i Bilda Sydväst?
Om din förening/församling tillhör någon av Bildas nationella medlemsorganisationer så är ni också medlemmar i Bilda Sydväst. Är det fortfarande oklart, kontakta oss så reder vi ut det tillsammans!

Deltagarombud – icke medlemsanknuten verksamhet
Även du/ni som spelar i band eller deltar i annan Bilda-verksamhet utan att vara medlemmar kan vara med och rösta och påverka. Enligt våra stadgar får upp till 20 deltagarombud delta i regionstämman med rösträtt. Du som är intresserad av att vara med på stämman som deltagarombud kan anmäla detta senast 18 februari till regionchef Ivar Hedén Judt via mail: [email protected]

Nomineringar, motioner, frågor och valberedning

Motioner till regionstämman
Alla medlemsorganisationer samt alla som deltagit i Bildas verksamhet studieverksamhet under föregående eller innevarande verksamhetsår kan skicka motioner till stämman.

Skicka din/er motion till styrelsen senast den 13 februari till:

Studieförbundet Bilda Sydväst
Regionstyrelsen/Ivar Hedén Judt
Parkgatan 4
411 38 Göteborg

eller

[email protected]
Skriv: ”Motion till Regionstämman 2022” i ämnesraden

Frågor till regionstyrelsen
Frågor till regionstyrelsen för muntligt besvarande vid stämman ska vara styrelsen tillhanda senast 18 mars och skickas till adressen ovan.

Valberedning till stämman 2022
Medlemsorganisationer samt lokala och regionala Bildagrupper äger rätt att nominera kandidater till valberedningen. Nominering till valberedning kan ske ända fram till punkten ”Val av valberedning” på stämman. Nomineringen kan skickas eller lämnas till Bildas kontor i Göteborg (se adress ovan) eller lämnas till regionstämmans presidium. Regionstämman väljer ledamöter och utser valberedningens ordförande.

Nominering regionstyrelse
Medlemsorganisationer och samverkansparter som vill bidra till valberedningens arbete genom att lämna förslag på styrelsemedlemmar samt kontaktuppgifter till dessa är välkomna att göra det. Förslagen ska vara valberedningen tillhanda senast 24 januari och skickas per mail till valberedningens ordförande Ingemar Nordieng: [email protected] Valberedningen strävar efter att styrelsen som helhet ska ha kompetens inom profilområdena kyrka, kultur och samhälle samt ha nätverk i folkbildning och samhälle. Valberedningen går sedan igenom anmälningarna och föreslår vilka som ska bli ombud. Deras uppgift är att se till att olika delar verksamheten blir representerade.

Anmälan till Bilda Sydvästs regionstämma
Du anmäler dig via formuläret nedan. Sista dag för anmälan är 2 mars.

Praktisk information

Handlingar
Handlingar till stämman skickas ut via e-post till anmälda ombud, senast 15 dagar före stämman.

Covid-19
Om vi skulle hamna i en situation där det inte är möjligt att samlas fysiskt så kommer stämman istället att bli digital. Vi följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar format därefter.

Frågor
Vid frågor inför stämman är du välkommen att maila regionchef Ivar Hedén Judt
E-post: [email protected]

 

 

Varmt välkommen med din anmälan!
Anders Svensson, regionordförande Bilda Sydväst
Ivar Hedén Judt, regionchef Bilda Sydväst