Skip to main content

Vi måste prata: Samtalskort VAL

Uppdaterad:

Vi måste prata är Studieförbundens gemensamma demokratisatsning. Denna utgåva fokuserar på valet och aktuella politiska frågor.

Inför valåret har Vi måste prata, tillsammans med Forum för levande historia, tagit fram särskilda samtalskort som fokuserar på valet och aktuella politiska frågor. På sidan finns en film med metodtips, fördjupningslänkar till varje samtalskort, samt en ordlista över svåra ord på svenska. Samtalskorten är nedladdningsbara, men fungerar också bra direkt i mobilen.

Som ett en särskild aktivitet finns ett upplägg för en gemensam valpromenad för att förtidsrösta tillsammans som grupp.