Skip to main content

Passion för livet

Uppdaterad:

Vi människor lever längre och blir allt fler. Det är underbart! Samtidigt drabbas många av olika krämpor på grund av sjukdomar och olyckor. En annan hälsorisk är människors ensamhet i ett samhälle där vi lever alltmer isolerat från varandra.

Att träffas tillsammans i form av en studiecirkel och lära sig mer om hur man kan förbättra sin hälsa möjliggör inte bara ett friskare liv utan ger även trevligt umgänge. Många deltagare vittnar om att det är den sociala samvaron under studiecirkelträffarna som är det absolut viktigaste.

Passion för livet är en studiecirkel för människor som vill ändra sin livsstil till det bättre genom att gå från ord till handling. Med Passion för livet kan människor på ett trevligt och enkelt sätt göra små förändringar i sin vardag som bidrar till ett längre och friskare liv. Genom möten med andra få dela erfarenheter, få nya kunskaper och motivera varandra till små förbättringar. Träffarnas olika teman utgår ifrån mat och dryck, motion, säkerhet och sociala nätverk men dessa teman kan kombineras och utvecklas utifrån gruppens önskemål. Olika föreläsare med fördjupad kunskap kring hälsa kan med fördel bjudas in till de olika träffarna. Det finns även färdigt material kring olika ämnen att tillgå.

Konceptet Passion för livet är från början framtaget för och anpassat efter äldre människor men har visat sig vara användbart för människor i livets alla skeenden.
Vill du veta mer om Passion för livet? Välkommen att kontakta Agneta Sundberg, [email protected]

 

Intresseanmälan studiecirkel

Passion för livet riktar sig till seniorer och är tänkt att ge kunskap, verktyg och engagera seniorer att själva ta ansvar för att få ett så rikt och hälsosamt liv som möjligt. Denna studiecirkel är väldigt uppskattad av tidigare deltagare.

Är du intresserad av att vara med i en grupp som startar eller vill ha mer information så kontakta våra konsulenter på respektive ort.

Kontakta oss för att anmäla intresse till Passion för livet

Bilda Mitt

Jämtlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt delar av Västernorrlands län (Sundsvall, Timrå och Ånge kommun).

Fler samarbeten, projekt och initiativ

Att växa i mötet med andra
  • Projekt och initiativ

Att växa i mötet med andra

”Att växa i mötet med andra” är en serie samtal och föreläsningar om folkbildningen och demokratin, hur de hänger ihop, samspelar och kan utvecklas tillsamma...

Carina möter
  • Projekt och initiativ

Carina möter

En digital samtalsserie med människor som vi kan lära oss något av. Inbjudna gäster berättar om sina liv och erfarenheter. Samtalen handlar om psykisk ohälsa...

Hålla ut, hålla om, hålla ihop
  • Projekt och initiativ

Hålla ut, hålla om, hålla ihop

"Hålla ut, hålla om, hålla ihop" är en programserie med samtal och föreläsningar om samhället och demokratin, med utgångspunkt i de existentiella frågorna.