Skip to main content

Pilgrimsvandring från Nasaret till Betlehem

Uppdaterad:

I november arrangerar Bilda en vandringresa, med vandring från Nasaret till Betlehem. I pilgrimsvandringens form möter vi bibelns berättelser och dagens förhållanden i området.

Fulltecknad

Vandringsresa 2 – 10 november 2019

Vi startar i Bebådelsekyrkan i Nasaret och når en vecka senare Födelsekyrkan i Betlehem. Däremellan har vi vandrat utmed vandringsleden Nativity Trail, den sträcka som Maria och Josef kan ha vandrat, genom frodigt odlingslandskap, i djupa raviner och genom torraste öken. Under vägen passerar vi några av den kristna kyrkans äldsta kloster, ännu i bruk, och möter människor i städer, byar, flyktingläger och beduinläger.

Av den totala sträckan på ca 140 km vandrar vi ca 90 km under sex vandringsdagar. Under vandringen möter vi den bibliska berättelsen som vävs samman med den kristna kyrkans historia i området, liksom med dagens komplicerade politiska och religiösa situation som också kan påverka vandringens sträckning på kort varsel. När vi vandrar bär vi enbart dagens matsäck och extrakläder, medan övrig packning transporteras med bil.

 

Resan vänder sig till dig som…

  • vill möta Gud, människor och natur i det heliga landet på marknivå,
  • är en van vandrare med erfarenhet från flerdagsvandringar i kuperad terräng.

Datum

2-10 november 2019

Resan är fulltecknad.

Antal deltagare

14 personer, samt två svenska ledare och en lokal guide. Resan genomförs endast med detta antal deltagare.

Avgift

Avgiften är 18.500 kr. I priset ingår flygbiljett från Stockholm, mat och boende (exkl. vatten och frukt under vandringen), reseförsäkring, svensk reseledare och lokal guide, lokala transporter. Resor till och från Arlanda ingår ej.

Är du aktiv, registrerad ledare i Bildas verksamhet och inte varit i Mellanöstern på en Bilda-resa de senaste tio åren har du möjlighet att söka ett bidrag för kompetensutveckling. Du söker i den Bilda-region där du bor. Villkoren kan se olika ut i olika regioner.

Förberedelser

Vi förbereder oss inför resan till Israel och Palestina genom en obligatorisk nätbaserad studiecirkel där vi möts en gång i veckan via datorn. Sannolikt kommer vi att mötas fyra kvällar i oktober.

Program, boende och vandring

Vi vandrar i sex dagar med dagsetapper upp till 17 km. Under vandringen möter vi olika miljöer och levnadsvillkor vilket på ett naturligt sätt inbjuder till samtal och reflektion. Vi bor varierat, vissa nätter på bekväma hotell, några i privata hem, andra nästan under bar himmel. Varje dag samlas vi till ett enkelt nattvardsfirande.

Deltagandet kräver att du är en van vandrare med erfarenhet från och med förmåga för flerdagsvandringar i kuperad terräng.

Resepedagog, pastor och guider

Resan leds av Elisabeth Lindgren, bildningssamordnare i Equmeniakyrkan, erfaren resepedagog och van vandrare. Pilgrimspastor är Ulf Schöier, pastor i Equmeniakyrkan och erfaren vandrare. Även lokal professionell vandringsledare deltar under vandringen.

Försäkring

Som deltagare i en studieresa med Bilda är du försäkrad via vår försäkring hos ERV. Försäkringen gäller såväl i Israel som på Västbanken. Försäkringen innefattar inte avbokningsskydd. Önskar du avbokningsskydd, kontakta ditt försäkringsbolag, eller ERV som kan erbjuda detta. Observera att avbokningsskydd som regel ska tecknas i samband med bokning av resan.

Bildas studiecenter i Jerusalem

För alla Bildas studiegrupper finns Studieförbundet Bildas studiecenter i Jerusalem, Swedish Christian Study Centre, SCSC, som en resurs, med svensk och lokal personal. På centret finns möjligheter att mötas som grupp och reflektera över intryck, söka information via biblioteket och det omfattande adressregistret till olika organisationer.  Även när gruppen inte befinner sig i Jerusalem fungerar SCSC som en resurs. Läs mer om SCSC här.

 

Anmälan och villkor

Anmälningsavgift

Anmälan görs via knappen ”Till intresseanmälan” här ovan. Men observera att resan kan bli fulltecknad innan dess. Efter att du har fått besked att du blivit antagen för resan betalar du en anmälningsavgift på 2.000 kr mot faktura från Bilda. Med denna avgift bekräftar du anmälningsvillkoren nedan. Du har alltid minst 14 dagar på dig att betala anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka vid återbud som sker efter att tiden för ångerrätt (14 dagar) passerat. (Se nedan.)

Ångerrätt

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss inom 14 dagar. Tiden räknas från det att vi bekräftat din anmälan. Om du anmäler dig via webben utgörs bekräftelsen av ett e-postmeddelande med bekräftelse. Om du anmäler dig via telefon får du en muntlig bekräftelse i samband med telefonsamtalet.

Du nyttjar din ångerrätt genom att meddela oss per post eller e-post. Meddelande kan även lämnas muntligt. Du har då rätt att återfå hela avgiften. Återbetalning ska ske inom 30 dagar.

Slutbetalning och regler för avbokning

Slutbetalning av deltagaravgiften sker mot faktura cirka en månad före avresan.

Lämnar du återbud

– 60 dagar före avresan kommer Bilda fakturera dig 30 procent av resans pris för att täcka kostnad för bokad flygbiljett. Lämnar du återbud 35 före avresan kommer Bilda fakturera dig 60 procent av resans kostnad för att täcka kostnad för bokad flygbiljett och boende. Lämnar du återbud senare än 35 dagar före avresan kommer Bilda fakturera/behålla 90 procent av resans pris.

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor.

Studieförbundet Bilda kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har Studieförbundet Bilda enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Resegaranti hos Kammarkollegiet

Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens.

Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.

Kontrollera att vi ordnat med resegaranti

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

EU direktiv 2015/2302

Läs mer om resegaranti hos Kammarkollegiet

Resegaranti hos Kammarkollegiet