Skip to main content

Bilda på Lappis

Uppdaterad:

Välkommen till Bilda på Lappis, vårt tält på Lapplandsveckan. Vi är det lilla rummet där du får möjlighet att prova på, samtala, skapa, utvecklas som ledare och inspireras tillsammans. Tron har många uttryck och på Lappis vill vi från Bilda skapa rum och möjlighet för dig att samtala och utforska den i både teori och praktik.

Här kommer det snart information om våra program och workshops. Detaljerad information om våra workshops uppdateras tills dess att Lappis drar igång!