Skip to main content

Ickevåld 2022 – Mobilisering för en annan värld

Uppdaterad:

Ickevåld 2022 är den tredje årligen återkommande mötesplatsen för aktivister, forskare och rörelser som väljer att STÅ UPP -  STÅ EMOT - STÄLLA OM, för en värld som lokalt och globalt är genomsyrad av fred och rättvisa, fri från våld och formad av hållbara sätt att leva.

Ickevåld 2022 – Mobilisering för en annan värld.

Ickevåld 2022 är den tredje årligen återkommande mötesplatsen för aktivister, forskare och rörelser som väljer att

STÅ UPP – STÅ EMOT – STÄLLA OM

för en värld som lokalt och
globalt är genomsyrad av fred och rättvisa, fri från våld och formad av hållbara sätt att leva.

Ickevåld 2022 arrangeras den 14-16 oktober i Umeå, på Kulturhuset Klossen och Umeå Universitet.

Programmet innehåller input från aktuell forskning och en bredd av förändringsrörelser. Det bygger också i hög grad på utbytet mellan deltagarna, genom workshops och andra upplägg, med inriktning på hur vi som rörelser och
samhällsengagerade individer kan agera för att nå fram till våra mål att skapa positiv samhällsförändring.

Bilda är partner och medskapare till Ickevåld 2022.

Allmän information:

Ickevåld 2022 i sociala medier och webb:

Hemsida: www.ickevald.nu 

Instagram: @ickevald

Twitter: @ickevald

Facebook: www.facebook.com/ickevaldsforum

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1358996024510861

Ta del av Ickevåld 2020 i efterhand

Ickevåld 2020 21-22 november, anordnades på grund av covid-19 som ett digitalt arrangemang, av Studieförbundet Bilda, Kristna fredsrörelsen och Another Development Foundation i samverkan med Rättighetscentrum Västerbotten, Såhkie Umeå sameförening, Várdduo – Centrum för samisk forskning och Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Arrangemanget genomfördes med stöd av Umeå kommun och Stiftelsen för ickevåld.

Två programpunkter finns att ta del av i efterhand:

Ickevåld – Kampen mot förtryck med fredliga och frihetliga medel.

En föreläsning med Stellan Vinthagen som är professor professor i sociologi och forskaraktivist, samt ordförande för fakulteten Nonviolent Direct Action and Civil Resistance på University of Massachusetts. Och dialog med Isatou Aysha Jones, entreprenör, föreläsare & initiativtagare till Black lives matter Sweden, Rose tjejjour & My sister’s keeper foundation.

Sápmi – Motstånd och ickevåld

En temakväll med fokus ickevåld och motstånd i Sápmi. Ett motstånd mot kolonialism där kulturen spelar en central roll. Kvällen innehöll estradpoesi av Rönn-Lisa Zakrisson från Kiruna, texterna berör ämnen som kolonialismen, gruvindustrin, kärlek, queerhet och naturen. Och panelsamtal – Samisk kamp och ickevåld med deltagare:

  • Moderator: Ingvar Rönnbäck, Grundare av Another Development Foundation
  • Lisa Omma, renägare, Vapstens sameby
  • Henrik Blind, Gruppledare för Miljöpartiet i Jokkmokk
  • Matti Blind-Berg, ordförande i Girjas sameby
  • Kristina Sehlin MacNeill, Forskare vid Várdduo – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet
  • Sandra Eriksson, Ickevåldstränare med erfarenhet av arbete med människorättsförsvarare för landrättigheter i ursprungsbefolkning, Kristna Fredsrörelsen.

Bilda och ickevåld

Ickevåld är att skapa den värld vi vill se – mot- och utan våld! Vi tror på en kamp där mål och medel går ihop – där vi gör motstånd mot våld, förtryck och orättvisor med metoder som är ickevåldsliga, inkluderande och rättvisa! För fred, frihet från våld och hållbara sätt att leva!

Bildas folkbildning inom ickevåld sker i nära samverkan med vår medlemsorganisation Kristna Fredsrörelsen, som är en folkrörelse för fred genom ickevåld. Genom detta samarbete finns ett nätverk med utbildade ickevålds- och civilkuragetränare som kan ge introduktion och fördjupning. Kontakta ditt lokala Bildakontor för att veta mer.