Skip to main content

Ickevåld 2021

Uppdaterad:

Ickevåld 2021 är den andra årligen återkommande mötesplatsen för aktivister, forskare och rörelser som väljer att STÅ UPP -  STÅ EMOT - STÄLLA OM, för en värld som lokalt och globalt är genomsyrad av fred och rättvisa, fri från våld och formad av hållbara sätt att leva.

Ickevåld 2021 – Sverige, världen, Sápmi

Ickevåld 2021 – Sverige. Världen. Sápmi.

Ickevåld 2021 är den andra årligen återkommande mötesplatsen för aktivister, forskare och rörelser som väljer att:

STÅ UPP –  STÅ EMOT – STÄLLA OM

för en värld som lokalt och globalt är genomsyrad av fred och rättvisa, fri från våld och formad av hållbara sätt att leva.

Ickevåld 2021 arrangeras den 27-28 november, huvudsakligen digitalt men med möjlighet att närvara fysiskt vid vissa programpunkter. 

Årets forum utgår från hållplatserna Sverige, Världen och Sápmi för att i en gemensam resa utforska ickevåldets möjligheter i relation till olika platser och utmaningar.

Mer information om Ickevåld 2021 kommer inom kort via denna sida och Ickevålds egna kanaler:

Hemsida: www.ickevåld.nu
Instagram: @ickevald
Twitter: @ickevald
Facebook: www.facebook.com/ickevaldsforum
E-post: [email protected]

Se nedan för inbjudningar till aktuella studiecirklar och arrangemang på temat Ickevåld!

Ta del av Ickevåld 2020 i efterhand

Ickevåld 2020 21-22 november, anordnades på grund av covid-19 som ett digitalt arrangemang, av Studieförbundet Bilda, Kristna fredsrörelsen och Another Development Foundation i samverkan med Rättighetscentrum Västerbotten, Såhkie Umeå sameförening, Várdduo – Centrum för samisk forskning och Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Arrangemanget genomfördes med stöd av Umeå kommun och Stiftelsen för ickevåld.

Två programpunkter finns att ta del av i efterhand:

Ickevåld – Kampen mot förtryck med fredliga och frihetliga medel.

En föreläsning med Stellan Vinthagen som är professor professor i sociologi och forskaraktivist, samt ordförande för fakulteten Nonviolent Direct Action and Civil Resistance på University of Massachusetts. Och dialog med Isatou Aysha Jones, entreprenör, föreläsare & initiativtagare till Black lives matter Sweden, Rose tjejjour & My sister’s keeper foundation.

Sápmi – Motstånd och ickevåld

En temakväll med fokus ickevåld och motstånd i Sápmi. Ett motstånd mot kolonialism där kulturen spelar en central roll. Kvällen innehöll estradpoesi av Rönn-Lisa Zakrisson från Kiruna, texterna berör ämnen som kolonialismen, gruvindustrin, kärlek, queerhet och naturen. Och panelsamtal – Samisk kamp och ickevåld med deltagare:

  • Moderator: Ingvar Rönnbäck, Grundare av Another Development Foundation
  • Lisa Omma, renägare, Vapstens sameby
  • Henrik Blind, Gruppledare för Miljöpartiet i Jokkmokk
  • Matti Blind-Berg, ordförande i Girjas sameby
  • Kristina Sehlin MacNeill, Forskare vid Várdduo – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet
  • Sandra Eriksson, Ickevåldstränare med erfarenhet av arbete med människorättsförsvarare för landrättigheter i ursprungsbefolkning, Kristna Fredsrörelsen.

Bilda och ickevåld

Ickevåld är att skapa den värld vi vill se – mot- och utan våld! Vi tror på en kamp där mål och medel går ihop – där vi gör motstånd mot våld, förtryck och orättvisor med metoder som är ickevåldsliga, inkluderande och rättvisa! För fred, frihet från våld och hållbara sätt att leva!

Bildas folkbildning inom ickevåld sker i nära samverkan med vår medlemsorganisation Kristna Fredsrörelsen, som är en folkrörelse för fred genom ickevåld. Genom detta samarbete finns ett nätverk med utbildade ickevålds- och civilkuragetränare som kan ge introduktion och fördjupning. Kontakta ditt lokala Bildakontor för att veta mer.