Skip to main content

Folkbildning i en pandemi

Uppdaterad:

När jag häromdagen scrollade genom mitt Facebook-flöde (något man lätt gör i dessa tider när kafferasterna i fikarummet bytts ut mot ensamtid i vardagsrummet) såg jag en bild som fångade min uppmärksamhet. Bilden ställde en enkel men samtidigt pricksäker fråga: Vem ledde din organisations digitala utveckling: högsta chefen eller covid19?

Jag tror vi är många ledare som lite motvilligt erkänner oss besegrade, men det är bara att medge att corona-pandemin förändrat organisationer på ett sätt vi inte upplevt på väldigt länge. När 2020 närmar sig sitt slut kan vi konstatera att digitala möten, livesändningar och nya kreativa sätt att bedriva verksamhet fullständigt exploderat. En utveckling där Bilda, kyrkor och föreningar på ett imponerande sätt hakat på, ställt om och frimodigt prövat nya vägar.

Men för att återkomma till frågan ovan, om vem som leder organisationens utveckling, tror jag dock att den i grunden är felaktigt formulerad. Det jag ser och förundras över är inte hur de högsta ledarna agerat eller hur corona förändrat förutsättningarna för oss alla. Detta är faktorer som visserligen drivit på utvecklingen, men som i sig själva är ganska självklara och något vi borde kunna förvänta oss. Nej, de som verkligen är hjältarna i denna pandemi är alla de personer som inte står längst fram. Det är alla församlingsmedlemmar som deltar i digitala träffar och gudstjänster, ideella ledare som lägger tid och energi på att ställa om verksamheten i praktiken och inte minst alla de personer som sett sin verksamhet stängas ned, men ändå bidrar med positiv energi och framtidstro. För oss som verkar och tror på folkrörelsens kraft är det här egentligen ingenting konstigt.

Vare sig du bygger en församling, startar ett rockband eller vill förändra situationen för de mest utsatta i samhället är det människorna och gemenskapen i dessa sammanhang som är nyckeln. Det blir helt enkelt inte särskilt meningsfullt att ha en församling som endast består av en präst eller pastor, ett band med en person på bas eller ett soppkök utan någon som äter soppa. När vi nu går in i vad som ser ut att vara en ny tid av striktare restriktioner och ett 2021 som högst troligt även det kommer påverkas av corona-pandemin, vill jag på förhand rikta ett tack till alla ideella ledare och alla deltagare som på olika sätt bidrar med ert engagemang och er medverkan. Utan er saknar vi som organisation existensberättigande och utan er kan vi inte fortsätta utvecklas i en föränderlig tid.

– Ivar Hedén Judt, regionchef Bilda Sydväst