Skip to main content

Cirkelsnack med Olof Edsinger

Uppdaterad:

Tre samtal och träffar om det kristna livets paradoxer – om att följa Jesus i både med- och motgång. När Jesus kallar oss till lärjungaskap gör han det med orden: ”Ta ditt kors och följ efter mig.” Runtom i vår värld kan vi se att just detta är vad som sker: Människor som tror på Jesus drabbas av motgång och lidande – ibland till och med av död.

Samtidigt som människor som tror på Jesus drabbas av motgång och lidande bär den kristna tron på ett budskap om kraft och seger. ”Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör”, säger Jesus. ”Och större än så ska han göra.”

Hur kan detta vara möjligt? Och hur går bilderna ihop? I det här cirkelsnacket stannar vi upp inför några av kristenlivets allra största paradoxer. Vi försöker förstå vad Jesus menar med sina ord, och hur det liv är tänkt att se ut som sätter honom snarare än oss själva i centrum.

Olof Edsinger är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Han är författare till ett 15-tal böcker om Bibeln och det kristna livet, och han har särskilt valt att utforska det som kan upplevas utmanande med den kristna tron: spänningsfältet mellan Guds helighet och nåd, mellan Jesus som både Frälsare och Domare och mellan lärjungaskapet som en erfarenhet av både lidande och härlighet. Olof är gift med Mona, och de bor med sina tre barn i Storvreta norr om Uppsala.

Cirkelsnacket utgår från Edsingers bok Korsvägen och uppståndelselivet. Med rabattkoden ”Cirkelsnack” kan du köpa boken till rabatterat pris via Livets Ords Förlag. Klicka här för att komma till boken.