Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu

Cirkelsnack med Josefine Arenius

Uppdaterad:

Hur är vi generationer tillsammans i en församling? Hur kan vi mötas? Hur förstår vi varandra? Varför behöver vi varandra?

Josefine Arenius har jobbat med ledarskap i – och utanför församlingssammanhanget i snart 25 år. Tillsammans med två goda vänner driver hon arbetskollektivet We Are Mountain som framförallt arbetar med Kultur- och generationskrockar på arbetsplatser och i andra grupper. De senaste åren har hon fokuserat mer och mer på frågorna kring generationsmötet i församlingen.

Hon har mött fler än 150 församlingar på olika vis kring de här frågorna och hon har talat om det i större samlingar – som Svenska Alliansmissionens årskonferens och Evangeliska Frikyrkans medarbetardagar. Josefine var en av initiativtagarna till Frizonfestivalen mot slutet av det frikyrkligt glada nittiotalet och hon har lagt mycket tid på att titta på vilka vindar som blåst – inte minst – ungdomskulturen i kyrkan åt olika håll.