Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu

Cirkelsnack med David Davage

Uppdaterad:

Vad är lovsång? Varför är en så stor del av våra gudstjänster sång och musik? Har ni någon gång diskuterat lovsång i era sammanhang men kört fast?

Få praktiker är så intimt förknippade med den kristna gudstjänsten som den tonsatta bönen. Förpackade i olika musikaliska former har lovsången genom alla tider hjälpt kyrkan att sätta ord på sin kamp och forma sin tro. Samtidigt är den också omdebatterad. Hur, var, när och varför ska vi lovsjunga?

David Davage är teolog, musiker och bibelforskare. Han har mångårig erfarenhet av akademi, församlingsledning och lovsångsledning. I det här cirkelsnacket får du en chans att fördjupa dig i frågorna om lovsång tillsammans med andra.

Om du anger koden CIRKELSNACK när du beställer boken på www.nyamusik.se får du 20% rabatt!

Detta Cirkelsnack erbjuder vi i samarbete med David Media