Skip to main content

Akademin Bilda & Sänd

Uppdaterad:

Akademin Bilda & Sänd är en ny utbildning som riktar sig till alla församlingsmedlemmar som önskar få verktygen att med större självförtroende försvara och förklara sin väckelsekristna världsåskådning på arbetsplatsen, på gymmet eller i kompiskretsen.

Under ledning av föreståndarna P-O Flodström, Robban Tjernberg och Cilla Eriksson kommer den som anmäler sig till utbildningen ”Akademin Bilda och Sänd” att under fem lördagar, antingen via Zoom eller på plats i Ungdom med Uppgifts lokaler i Borlänge peppas och inspireras till att ta plats med goda kristna värderingar i det offentliga rummet, i sociala medier och på tidningarnas opinionssidor.

P-O och Cilla har tidigare gått både Wilberforceakademin och Pethrusakademin. Båda är överens om att båda utbildningarna är väldigt gedigna och innehållsrika satsningar från Svenska Evangeliska Alliansen och den kristna nyhetstidningen Dagen. Erfarenheterna från dessa tar de båda med sig mycket inspiration från in i det gemensamma arbetet med Akademin Bilda och Sänd.

 

Tillfällen

  • Lördag 11 september 2021
  • Lördag 13 november 2021
  • Lördag 5 februari 2022
  • Lördag 19 mars 2022
  • Lördag 14 maj 2022

Seminarieledare

Frida Park, Joel Halldorf, Josefine Arenius, Magnus Hagevi, Cilla Eriksson, Stefan Gustavsson, Josefine Lennartsson, C-H Jaktlund, Robban Tjernberg, Joakim Hagerius, Kristin Elmquist, Olof Edsinger, Jacob Rudenstrand, Micael Grenholm, Olof Brandt, P-O Flodström, P-O Byrskog och många fler!

Robban, PO och Cilla
Robban, PO och Cilla

Mål

Vi avser formulera ett arbetssätt som resulterar i fler ambassadörer för den tro som bär den svenska frikyrkan. Vi avser skapa fler frimodiga lärjungar som utifrån de plattformar och sammanhang de befinner sig påverkar den allmänna opinionen utifrån de värden som delas av projektets aktörer.

Hur?

Vi måste därför börja rusta församlingen med verktygen för att frimodigt influera sitt omkringliggande samhälle med det hopp som bär oss. Den kristna missionen bärs av tre ben, evangelisationen, diakonin och apologetiken där den sistnämnda är begreppet för att försvara och förklara vår livsåskådning i dialog med omgivningen. Vi samverkanspartners ville därför ta fram ett församlingsnära arbete för att öka intresset och medvetenheten kring denna aspekt av lärjungaskapet.

Projektgruppen

P-O Flodström, projektledare (Pennyskultursällskap/KDP)

Cilla Eriksson, projektmedarbetare (Kristna Dejtingpodden/PK)

Robban Tjernberg, chefredaktör (Sändaren)

P-O Byrskog, regional kyrkoledare Equmeniakyrkan

Andréas Skogholm, pastor Pingst – fria församlingar i samverkan

Mike Stevens, direktor Ungdom med Uppgift Dalarna

Tony Karsbo, verksamhetsutvecklare Bilda Mitt

 

I samverkan med

Sändaren, Equmeniakyrkan Region Mitt, Pingstkyrkan Borlänge, Kristna dejtingpodden och Pennys kultursällskap