Skip to main content
Regeringen skär ned studieförbundens statsanslag med 500 miljoner. Var tredje krona försvinner. Läs mer och agera nu
Ruba Hanna Micheal

Ruba Hanna Micheal

Verksamhetsutvecklare Folkbildning i katolska kyrkan (föräldraledig)