Skip to main content

Johanna Axelson

Projektledare för "Plats för Engagemang – vägar för nyanlända till föreningsliv och idéburna organisationer". Verksamhetsutvecklare Kulturkompis Skåne.