Skip to main content
Just nu upplever vi störningar gällande anmälan till vissa arrangemang. Tack för ditt tålamod vid eventuella problem!

Johanna Axelson

Projektledare för "Plats för Engagemang – vägar för nyanlända till föreningsliv och idéburna organisationer". Kulturkompis Skåne.