Skip to main content

Clara Vennman

Föräldraledig. Verksamhetsutvecklare Samhälle och folkbildning i frikyrkorna. Ansvarig för ledarutveckling