Skip to main content

Deverthska Kulturstiftelsens stipendier

Deverthska Kulturstiftelsen tillkom 1963 för att stödja insatser på olika kulturområden genom att utdela stipendier till författare, musiker, konstnärer samt kulturarbetare inom press, radio tv, film etc, vilka bidragit till att gestalta och tolka religiös problematik.

Stipendierna har delats ut vid särskilda högtider, då mottagarna hedrats på olika sätt bl a genom varierande belopp, ett diplom utfört av konstnären Erik Olson, Halmstad, och en plakett utförd av skulptören Fritz Sjöström, Stockholm. Båda har skänkt de vackra konstverken till stiftelsen. Hittills har 140 stipendier och 91 hedersplaketter delats ut.

Stiftelsens initiativtagare samt första donatorer var författarparet Elsa Wahlström (1906-2001) och Gunnar Wahlström (1903-1983). 2011 gick Elsa och Gunnar Wahlströms 70-årsfond upp i Deverthska Kulturstiftelsen.

Irma och Einar Forseths kulturfond – I samverkan med Deverthska Kulturstiftelsen

Irma och Einar Forseth bildade denna kulturfond 1972 och de första stipendierna delades ut på Einar Forseths 80 årsdag samma år. Hittills har cirka 80 stipendiater erhållit stipendier med varierande belopp, diplom och medalj.

Einar Forseth (1892-1988) var en svensk konstnär, illustratör, formgivare och professor. Han är antagligen mest känd för guldmosaikerna i Gyllene salen i Stockholms stadshus, som fullbordades 1923, men är även rikt representerad i många andra offentliga miljöer såsom kyrkor och andra byggnader.

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning samt konstnärliga eller andra därmed jämförliga ändamål. Stiftelsen ska lämna understöd till bildkonstnärer, arkitekter, miljöplanerare, författare och andra kulturpersoner. Medlen kan även anslås för anordnade av arkiv och dylikt för att ge forskare hjälp för framtiden att bevara Einar Forseths samlingar av korrespondens och dylikt, samt skisser och konstverk. Stiftelsen ska verka för sitt ändamål i samarbete med Deverthska Kulturstiftelsen. Stiftelsen delar normalt ut stipendier vartannat år, jämna årtal.

Samverkan med Bilda

Sedan 2009 finns ett avtal med Studieförbundet Bilda som sedan dess ansvarar för båda stiftelsernas administration, båda sammanfattade som Deverthska Kulturstiftelsen. Styrelsen för den gemensamma stiftelsen består av tre representanter, två ordinarie ledamöter och en suppleant, från vardera stiftelsen som utses av respektive familj samt tre representanter från Studieförbundet Bilda. Ledamöterna från Bilda utgör ordförande, sekreterare och kassör i styrelsen. Styrelsen består av minst sju, max tio ledamöter.

 

 

Ansökan

Nästa utdelning sker hösten 2019. Ansökningar för Deverthska kulturstiftelse ska ha inkommit senast 1 januari 2019. Ansökan om stipendier sker genom ett personligt brev som skickat till: sara.thorstensson@bilda.nu

För mer information om stiftelserna, kontakta stiftelsens sekreterare Sara Thorstensson eller stiftelsens ordförande Magnus Stenberg.