Skip to main content

Bildas Mellanösternstipendium

Bilda delar årligen ut stipendier för en fyra veckors vistelse i Israel och Palestina.

Stipendiets syfte är att bereda möjlighet till:

 • Närkontakt med människor och miljöer i Israel, på Västbanken och Gaza.
 • Möten, studier, skapande verksamhet och kulturutbyten.
 • Upplevelser av Mellanöstern som kan fördjupa det egna engagemanget.

Det krävs inga speciella förkunskaper men du ska vara aktiv i en kyrka, i freds- och rättvisearbete eller kulturverksamhet. Planeringen för en meningsfull vistelse i landet görs tillsammans med Bilda.

 

Målgrupp

Personer som visar på ett aktivt folkbildningsengagemang i freds- och rättvisefrågor, eller som i förhållande till freds- och rättvisefrågor arbetat med någon form av skapande eller kulturell verksamhet. Anställda i Bilda kan ej söka stipendiet.

Omfattning

Stipendiet syftar till att erbjuda närkontakt med människor och miljöer i Israel och Palestina under fyra veckor.

Stipendiet täcker…

 • Introduktionsdag i Sverige om Bildas verksamhet i Mellanösten.
 • Flygbiljett Sverige – Tel Aviv, transfer mellan Tel Aviv och stipendiatens vistelseort i området.
 • Försäkring
 • Boendekostnader i angivna bostäder under stipendieperioden.

Stipendiet täcker inte…

 • Transport i Sverige till och från flygplats.
 • Mat och lokala transporter i samband med vistelsen i området

Så här ansöker du

Skicka ett mejl till oss innehållande:

 • Motivering till ansökan.
 • Kortfattad beskrivning av sökanden.
 • Redogörelse för sökandens engagemang i enlighet med stipendiets syfte samt uppgifter om referenspersoner.

Regler och krav

Till stipendiet kopplas inte några större formella krav om tjänster och insatser av den sökande. Det avgörande är stipendiatens engagemang inom kultur- och fredsarbete i folkbildningssammanhang. Stipendiaten förväntas dock efter sin stipendiatperiod skriva en rapport till Bildas förbundsstyrelse och den regionala styrelsen.

Ett erhållet stipendium kan av mottagaren inte, om inte mycket särskilda omständigheter gäller, flyttas fram från ett år till ett annat. Om det finns omständigheter i Israel och de palestinska områdena som innebär att stipendiet inte kan utnyttjas under planerad period kan det däremot flyttas fram till lämplig tid.

 

Beredning och beslut

Regionernas styrelser beslutar om att nominera var sin kandidat till MÖ-stipendiet. Beslut om utdelning av stipendiet fattas av förbundsstyrelsens AU och meddelas förbundsstyrelsen.