Skip to main content

Regionstämma Bilda Sydöst 2022

Välkommen till stämma för Studieförbundet Bilda Sydöst lördagen den 2 april kl. 12.00-19.00
på Södra vätterbygdens folkhögskola, Mångatan 10, Jönköping.

Vi startar kl 12.oo med gemensam lunch. På stämman kommer vi få del av rapporter om året som gått, vårt nuläge och val till styrelsen. Vi kommer också få tid att samtala om det nya strategidokumentet som ska antas vid Bildas förbundstämma 2022 och tillsammans få ta del och kanske prova på något av Bildas folkbildning.

2022 fyller Studieförbundet Bilda 75 år. Det vill vi fira tillsammans med er!
Kl 17.00 bjuder vi på en jubileumsmiddag och en diasert med Peter Hallström.
En diasert är Bildas koncept för dialog och konsert.
Bilda bjuder alla stämmodeltagare på lunch, fika och jubileumsmiddag. Jubileumsmiddagen och konserten kommer vara öppen för allmänheten till självkostnadspris.

Representation
Regionstämmans sammansättning framgår av stadgarna § 9:
Varje medlemsorganisation i Bildaregionen äger rätt att utse 2 ombud vardera. Kallelse skickas ut i mitten av januari.

Rätt att närvara med yttranderätt tillkommer medlemsorganisationens medlemmar.

Motioner
Motioner till regionstämman kan väckas av organisationer som äger rätt att sända ombud till regionstämman. Motionsrätt tillkommer dessutom alla som deltagit i Bildas studieverksamhet under föregående eller innevarande verksamhetsår. Motioner ska senast 50 dagar före regionstämman vara inlämnade till regionstyrelsen, som ska yttra sig över dessa innan de föreläggs regionstämman.
Eventuella motioner ska alltså vara styrelsen tillhanda senast den 11 februari 2022. Skicka din/er motion till regionstyrelsens ordförande: Filippa Millenberg, [email protected] Ange Motion till regionstämman i ämnesraden.

Frågor till regionstyrelsen för muntligt besvarande ska senast 23 mars vara tillställda styrelsen.

Anmälan av ombud
Ni som medlemsorganisation utser ombud.
OBS! Vi har förlängt anmälningstiden till den 18 mars!
Anmäl ombud till Lars-Anders Kjellberg,
[email protected], 036-34 21 11
Meddela även ev specialkost inför lunch och jubileumsmiddagen.

Handlingar till stämman skickas ut via e-post till anmälda ombud senast den 18 mars

Ombud inom icke medlemsanknuten verksamhet
Deltagare inom icke medlemsanknuten verksamhet har därtill rätt att utse 20 ombud. Dessa ombud ska väljas så att de speglar bredden inom den icke-medlemsanknutna verksamheten i regionen.

Så här kan du vara med och påverka

  • Föreslå ombud
    Föreslå dig själv, eller någon annan, för att bli ”deltagarombud” på Bilda Sydösts årsstämma, den 2 april. Rollen som ombud innebär att rösta för de förslag som du tycker främjar kulturens och samhällets roll och representation i Bilda.
  • Föreslå ledamot till styrelsen
    Du kan också föreslå ledamöter Bilda Sydösts styrelse. Genom detta stärker du representationen i styrelsearbetet, och bidrar därmed till att styrelsesammansättningen speglar Bildas verksamhet.
  • Lämna en motion
    Ett annat sätt att påverka är att lämna ett förslag till regionstämman i form av en motion. Alla som deltagit i någon av Bildas verksamheter kan lämna motioner.

För att föreslå deltagarombud, föreslå ledamöter till styrelsen eller lämna en motion kontakta: Kultur: Johan Rapp , Samhälle: Mattias Ingeson

Covid-19
Om situationen med coronapandemin är i ett sådant läge att det inte är möjligt att samlas fysiskt denna dag, kommer stämman istället att bli digital. Vi följer utvecklingen och folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar format därefter.