Skip to main content
Hej! Vi har gjort om vår webb. På denna sida hittar du mer information och länkar till populära sidor. Läs mer

Studiecirkel på distans

Att få en grupp människor att kunna träffas fysiskt på en bestämd tid och plats, kan vara svårt. Då går det istället att göra en digital studiecirkel.

En studiecirkel på nätet är ett sätt att träffas och fördjupa sig i ett ämne. Det gör det möjligt för till exempel personer bor långt ifrån varandra, som inte har tid, eller personer som har svårt att lämna hemmet att ändå delta på lika villkor. Naturligtvis går det att komplettera nätdiskussionerna med videosamtal eller med fysiska möten. Deltagare kan också vara med på distans i fysiska möten, så kallande blandmöten.

Vi hjälper dig att hitta en lämplig digital mötesplats, till exempel Learnify.

Tips på verktyg och plattformar

Facebook (app och hemsida för att kommunicera med och följa sina vänner. Ni kan enkelt skapa en grupp eller gruppchatt och kommunicera)
Slack (app och hemsida för att samla gruppen och enkelt kommunicera)
WhatsApp (app för telefonen där ni kan skapa en chattgrupp)

Starta en studiecirkel på distans

Är du redan cirkelledare inom Bilda och har en kontaktperson? Du kan du höra av dig till den och berätta om din idé, så hjälper hen dig vidare.

Cirkelledarens roll

Som ledare i en digital studiecirkel finns några saker som är viktiga att tänka på:

  • Se till att alla får tid och möjlighet att bekanta sig med verktyget, så att inte tekniken blir ett hinder.
  • Låt deltagarna få möjlighet att lära känna varandra.
  • På samma sätt som i en fysisk studiecirkel är det viktigt att skapa ett förtroende i gruppen och främja gruppkommunikation, så att inte alla bara kommunicerar med ledaren.
  • Ha en genomtänkt struktur för hur cirkeln ska vara upplagd och hur ni ska dela information.
  • När cirkeln har kommit en bit på väg blir du som cirkelledare lite som en handledare. Du kan behöva sammanfatta, förtydliga och fördjupa diskussionerna.
  • Vid ogenomtänkta eller kränkande inlägg är det viktigt att du som cirkelledare leder samtalet och håller det i rätt riktning.

Exempel på upplägg

En digital studiecirkel kan exempelvis vara upplagd så att den pågår under 5 veckor, med ett nytt tema eller samtalsämne varje vecka. Ledaren publicerar ”veckans ämne” varje måndag, som gruppen sedan diskuterar under veckan. På så vis behöver inte deltagarna vara inloggade vid samma tillfälle. Om gruppen vill går det naturligtvis att komplettera veckodiskussionerna med videosamtal. Gruppen bör inte vara större än 10-12 personer.