Skip to main content
Just nu upplever vi störningar gällande anmälan till vissa arrangemang. Tack för ditt tålamod vid eventuella problem!

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelse arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Förbundsstämman. Bildas medlemsorganisationer och regionstyrelserna skickar ombud till förbundsstämma som Studieförbundet Bildas högsta beslutande organ. Förbundsstämman äger rum vartannat år.

Det är vi som är Bildas förbundsstyrelse

 

Inga personer hittades.