Skip to main content

Förbundsstämma 2020

Varmt välkomna till Bildas förbundsstämma den 5 juni 2020!

Anmälan

Senaste anmälningsdatum för deltagande i stämman är den 16 mars.

Förbundsstämman är en viktig mötesplats för vårt studieförbund. Som förtroendevalda och medlemmar i Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle är ni mycket viktiga och ni representerar många olika uttryck och verksamheter.  

Vid förbundsstämman i juni gör vi nedslag i verksamheten under de senaste två åren och presenterar även Bildas verksamhetsplan för 2020–2021. Vi kommer att samtala om Bildas identitet och verksamhetsinriktning inför ett långsiktigt idéprogram. På årets förbundsstämma sker även val av ny förbundsordförande. 

Välkomna att vara med, höra mer, besluta och påverka Studieförbundet Bilda vid årets förbundsstämma! 

Praktisk information 

Plats

Ersta konferens, Erstagatan 1K  i Stockholm  

Ersta konferens ligger innanför portalen till Erstagatan 1 och binds samman av en innergård. Receptionen till hotellet och konferensen ligger direkt till höger på adressen Erstagatan 1K. 

Mer information på Erstas hemsida >

Tid och datum

Fredagen den 5 juni 2020 9:30–16:00

Registrering

Tid för registrering från klockan 8:30, då även eventuellt tillkommande handlingar delas ut. 

Kaffe/te finns uppdukat från klockan 8:30. 

Motioner

Motioner till förbundsstämman kan väckas av organisationer som äger rätt att sända ombud till förbundsstämman. Enligt stadgarna sträcker sig motionstiden 2020 till den 6 april. I år sammanfaller datumet med påskveckan för många vilket medför att förbundsstyrelsen har en önskan om att motionerna finns styrelsen tillhanda senast måndagen den 23 mars. 

Frågor till förbundsstyrelsen

Frågor till förbundsstyrelsen för muntligt besvarande ska vara tillställda styrelsen senast lördagen den 16 maj. 

Handlingar

Stämmans program och handlingar skickas till anmälda deltagare senast onsdagen den 6 maj. 

Boende

För er som vill övernatta i Stockholm natten till fredagen tipsar vi om följande boende: 

Erstadiakoni 
Pris mellan 795 kr och 1895 kr
www.erstadiakoni.se/sv/konferenshotell/hotell 

Hotell Zinkensdamm
Enkelrum: 1095 kr
Dubbelrum: 1395 kr
(Rabattkod: Studieförbundet Bilda)
www.zinkensdamm.com 

Representation vid stämma

Ombudsfördelningen baseras på den verksamhetsvolym som rapporterats 2019. Förutom medlemsorganisationer och regioner har även deltagare i icke medlemsanknuten verksamhet möjlighet att representeras på stämman.

Förbundsstämmans beslutande församling sammansätts enligt följande
(hämtat ur Bildas stadgar):

Förbundsstämmans beslutande församling består av 200 ombud jämte förbundsstyrelsen och är fördelade enligt följande:

120 ombud tillfaller medlemsorganisationerna

Varje organisation äger rätt att sända 2 ombud. Därutöver fördelas ytterligare ombud intill 120 proportionellt i förhållande till organisationens statsbidragsberättigade studieverksamhet i Bilda under närmast föregående verksamhetsår. Den proportionella fördelningen sker en- ligt jämkade uddatalsmetoden. Medlemsorganisation kan inte sända mer än totalt 6 ombud.

50 ombud tillfaller regionerna

Varje region äger rätt att sända 4 ombud. Därutöver fördelas ytterligare ombud intill 50 proportionellt i förhållande till regionens statsbidragsberättigade verksamhet under närmast föregående verksamhetsår. Den proportionella fördelningen sker enligt jämkade uddatalsmetoden.

30 ombud tillfaller deltagarna i Bildas icke medlemsanknutna verksamhet fördelade så att varje region har rätt att utse 3 ombud.

Därutöver fördelas ytterligare ombud intill 30 proportionellt i förhållande till regionens statsbidragsberättigade verksamhet inom icke medlemsanknuten verksamhet under närmast föregående verksamhetsår. Den proportionella fördelningen sker enligt jämkade uddatalsmetoden.

Val av ombud för deltagarna ska spegla bredden i inom icke medlemsanknuten verksamhet. Förbundsstyrelsen ger anvisningar och riktlinjer för hur val av ombud för deltagarna ska ske.

Ledamot av förbundsstyrelsen äger rätt att delta i förbundsstämman med rösträtt.

Ledamot av förbundsstyrelsen har dock ej rösträtt under punkterna styrelsens ansvarsfrihet, val av förbundsordförande, val av övriga ledamöter i styrelsen och ej heller vid beslut angående styrelseledamöters arvoden.

Förbundets revisorer har yttrande- och förslagsrätt.

Anställda i Bilda kan inte väljas som ombud till förbundsstämman. Vid förbundsstämman närvarande personal har yttrande och förslagsrätt, men ej rösträtt.

Rätt att närvara med yttranderätt tillkommer medlemsorganisationernas medlemmar.

Mötesordföranden kan bevilja annan person än ovan uppräknade yttranderätt under enskild punkt.