Skip to main content
Just nu upplever vi störningar gällande anmälan till vissa arrangemang. Tack för ditt tålamod vid eventuella problem!

Regionstyrelser

Regionstyrelsen arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Regionstämman. Bildas medlemsorganisationer skickar ombud till regionstämman som äger rum vartannat år.