Skip to main content
Hej! Vi har gjort om vår webb. På denna sida hittar du mer information och länkar till populära sidor. Läs mer

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelse arbetar både strategiskt och operativt och väljs av Förbundsstämman. Bildas medlemsorganisationer och regionstyrelserna skickar ombud till förbundsstämma som Studieförbundet Bildas högsta beslutande organ. Förbundsstämman äger rum vartannat år.

Det är vi som är Bildas förbundsstyrelse

 

Inga personer hittades.