Skip to main content

Medlemskap Bilda Öst

Ett plus ett blir tre! Det vet vi på Bilda. Tillsammans med våra samverkansparter skapar vi möjligheter för människor att utvecklas och få nya perspektiv.

Kyrkokartan förändras, i och med att församlingar går samman och nya startas. Vi startar också många nya samarbeten med olika föreningar och organisationer. Därför vill vi att ni bekräftar ert medlemskap i Bilda Öst. Om ni ännu inte är medlemmar, kan ni välja att bli det och få fördjupade möjligheter för samverkan och demokratiskt inflytande.

Besvara formuläret senast den 10 juni, gärna i samband med att ni skickar in era närvarolistor till oss. När ni bekräftat/ansökt om medlemskap skickar vi en bekräftelse samt aktuell Bildainformation till er.

Vilka kan vara medlem i en Bilda-region?

För att kunna bli medlem krävs att man är en organisation med stadgar.

Varför ska man vara medlem?

Studieförbundet Bilda byggs och lever av demokratisk organisering. Som medlemmar har ni ökad möjlighet till insyn i Bilda Öst och påverkan på verksamhetens inriktning. Alla medlemmar har rätt att skicka ombud till vår regionstämma, som hålls vartannat år. Det innebär inga kostnader att vara medlem i Bilda.

Frågor?

Vid frågor om medlemskapet, kontakta:
Sofia Walan: sofia.walan@bilda.nu, 08-727 18 15
Thord-Ove Thordson: thordove.thordson@gmail.com, 0730-48 27 32