Skip to main content

Volontärer i församling och förening

Detta material kan användas på olika sätt, till exempel vid ett introduktionsmöte med nya volontärer, som underlag vid enskilda samtal, som grund för en enkel volontärutbildning eller vid olika former av nätverksträffar.

Fler material och metoder