Skip to main content

Värdighet här, förändring där

Ett samtalsmaterial om utsatta EU-medborgare.

I februari 2015 var Studieförbundet Bilda, Erikshjälpen och biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta med och arrangerade fyra regionala konferensdagar runt om i Sverige. I oktober 2015 gick konferensen Utsatta EU-medborgare – vi mobiliserar för förändring av stapeln i Göteborg och vi var medarrangörer även där.

Konferenserna riktade sig i huvudsak till engagerade människor inom det civila samhället, men också till politiker och tjänstemän. Syftet med konferenserna var att förmedla kunskap och information, utbyta erfarenheter och tillsammans mobilisera för förändring för att våra insatser skall ge så effektiv och hållbar förändring som möjligt.

Det här samtalsmaterialet tar avstamp i dessa tillfällen, för att erbjuda er som organisation eller dig som privatperson att fortsatta samtalet om de utsatta EU-medborgarna; ”Vad innebär det att skapa värdighet för dessa människor här och förändring där?”

Materialet är ett gratis underlag för samtalsgrupper att fördjupa sina kunskaper och mobilisera för förändring. Med hjälp av inledande texter och teman, länkar till artiklar och klipp samt Bildas samtalsmodell för studiecirklar, erbjuds ett underlag för berikande samtal med utveckling som fokus.

Fler material och metoder