Skip to main content

Utan musiken dör man

En idéskrift om Studieförbundet Bildas rockverksamhet: varför och hur.

Fritt och frivilligt är en av folkbildningens allra käraste paroller. Kanske kunde det räcka med att rockmusiken spelar en avgörande roll i många människors liv för att det skulle räknas som god folkbildning att stödja utövandet av denna konstform. Frågor som vad konst är och vem som har rätt att avgöra det handlar till sist om vem som är människa och medborgare.

Den här skriften beskriver ett frontavsnitt i den moderna kultur-kampen där Studieförbundet Bilda i sällskap med flera av de andra studieförbunden står på barrikaderna och gör skillnad. Den beskriver de läroprocesser som rocken stimulerar, som kommer såväl de enskilda utövarna till del långt utöver själva spelandet, som samhället, som får medborgare som står bättre rustade att möta det moderna samhällets utmaningar. Den beskriver också rockens kommunikativa potential.

I rockkulturen och bland dess utövare finns oerhört mycket erfarenhet och kunskap om vår tid och vårt samhälle. Att låta denna röst höras och att gå i aktiv dialog med den berikar i slutänden alla.

Vi hoppas att denna skrift bidrar till ett fortsatt samtal inom och utom Studieförbundet Bilda om rockens roll.

Fler material och metoder

Deltagandets konst

Folkbildningen har i alla tider haft en ambivalent hållning till deltagarkultur. Deltagaren och hennes erfarenheter är utgångspunkten och centrum i folkbildningens pedagogik. Samtidigt har folkbildningens aktörer varit en väsentlig del av det samh...